One Single Hub: versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

One Single Hub: versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups

Tijdelijk gesloten
23-03-2021

Heeft of kent u een succesvol regionaal programma dat start-ups of scale-ups ondersteunt? De One Single Hub regeling wil bewezen resultaten uitbreiden. Zo krijgen de regionale programma’s een landelijk effect en versterken we de concurrentie- en innovatiepositie van start-ups en scale-ups én van Nederland. 

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Het kabinet streeft naar een top-5 positie in de wereld voor het Nederlandse start-up en scale-up ecosysteem. Daarvoor is het belangrijk de regionale krachten te bundelen en start-ups en scale-ups op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen. Dan gaan we in Nederland meer als één ecosysteem – ofwel One Single Hub – functioneren. 

Pijlers

Ondersteunende netwerken en organisaties voor start-ups en scale-ups kunnen een projectvoorstel indienen. Projectvoorstellen moeten gericht zijn op de samenvoeging of opschaling van bewezen succesvolle programma’s. Hierbij zijn 3 varianten denkbaar:

 1. Het uitbreiden van succesvolle regionale supportprogramma’s naar andere regio’s
 2. Het samenvoegen van supportprogramma’s
 3. Het in Nederland introduceren van een succesvol supportprogramma uit het buitenland.

Die programma’s moeten werken aan de versterking van één van de 4 pijlers onder het ecosysteem:

 • talent (voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel)
 • kapitaal (in de vroege en in de late fase)
 • markten (vooral de toegang tot internationale markten en launching customers)
 • kennisvalorisatie

Voor wie?

De regeling richt zich op organisaties zoals incubators en accelerators binnen het Nederlandse ecosysteem die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap. Het betreft zowel private organisaties als publieke instellingen zoals regionale ontwikkelingsmaatschappijen, onafhankelijke onderzoeksorganisaties en (valorisatiecentra en kenniscampussen bij) universiteiten. Gemeenten en provincies kunnen betrokken zijn als partner of co-financier, maar zelf geen subsidie ontvangen.

Budget

De One Single Hub regeling loopt van 2020 tot 2022. Er zal jaarlijks een tender worden opengesteld.

Het totaalbudget bedraagt € 15 miljoen: voor de eerste ronde in 2020 is € 2,5 miljoen beschikbaar, voor 2021 € 7,5 miljoen en voor 2022 € 5 miljoen.

Het minimale subsidiebedrag voor een individuele aanvrager bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 125.000. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 500.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 125.000. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie, maar met bovenstaande maximum subsidiebedragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer over de voorwaarden, welke kosten en activiteiten onder de subsidiabele kosten vallen en welke punten meetellen bij de rangschikking van ingediende projectvoorstellen op de pagina Voorwaarden.

Na uw aanvraag 

U kon tot en met 12 november 2020 (17:00 uur) inschrijven voor de eerste tender. Lees wat er na uw aanvraag gebeurt.

Wetten en regels

 • Lees meer over de regeling One Single Hub (Subsidiemodule Opschaling supportprogramma’s start-ups en scale-ups) in de Staatscourant
 • Lees ook de toelichting.
 • Algemene regelgeving vindt u in het EZ Kaderbesluit.

Meer weten?

 • Op 5 oktober vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over deze regeling. Lees het verslag van deze bijeenkomst.
 • Het budget voor deze regeling maakt onderdeel uit van de impuls van de extra € 65 miljoen die het kabinet in 2019-2023 inzet voor het ondernemersklimaat voor start-ups en scale-ups in Nederland. Lees meer op Rijksoverheid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.