One Single Hub: na uw aanvraag | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

One Single Hub: na uw aanvraag

02-03-2021

Heeft u subsidie voor Opschalingsprojecten gekregen? Dan ontvangt u een voorschot volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat.

Tijdens het project heeft u verschillende verplichtingen.

Voortgang doorgeven

Bij de projecten bent u verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

  • Duurt uw project korter dan 14 maanden? Dan hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wij kunnen tijdens de looptijd van het project wel contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt of een bezoek afleggen.
  • Duurt uw project 14 maanden of langer? Dan moet u 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage indienen. Dat doet u op mijn.rvo.nl. De formulieren en formats hiervoor volgen binnenkort.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door via mijn.rvo.nl. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Direct regelen

Vaststelling aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit moet u direct na de afronding doen op mijn.rvo.nl. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort op mijn.rvo.nl.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Direct regelen

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.