Voorwaarden One Single Hub regeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden One Single Hub regeling

09-09-2020

Om in aanmerking te komen voor subsidie via de One Single Hub regeling, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees welke kosten en activiteiten onder de subsidiabele kosten vallen en welke punten meetellen bij de rangschikking van ingediende projectvoorstellen. 

De voorwaarden zijn:

 • U doet de aanvraag als of namens een natuurlijk persoon, ondernemer, onderwijsinstelling, stichting, vereniging of andere privaatrechtelijke organisatie. 
 • U bent actief op de Nederlandse markt. 
 • U moet bewezen succesvol ervaring hebben met het ondersteunen van start-ups en scale-ups in Nederland. 
 • Het op te schalen supportprogramma moet bij eerdere toepassing positieve gevolgen hebben gehad voor de oprichting of doorgroei van start-ups of scale-ups in een bepaalde provincie in Nederland of in het buitenland.
 • De subsidie moet gerechtvaardigd worden door de algemene de-minimisverordening. 
 • De looptijd van een project is maximaal 2 jaar.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn met de uitvoering van een opschaling. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inhuren van derden. De kosten voor het uitvoeren van het opgeschaalde supportprogramma zelf vallen niet onder de subsidie.

Lees meer over subsidiabele kosten in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies. 

Rangschikking

Een project krijgt een hogere rangschikking als: 

 • Het opschalingsproject meer bijdraagt aan een effectieve en efficiënte ondersteuning van de oprichting of groei van start-ups en scale-ups;
 • De kwaliteit van het opschalingsproject beter is. Dit moet blijken uit:
  • de uitwerking van aanpak en methodiek, 
  • de omgang met risico’s, 
  • de uitvoerbaarheid, 
  • de mate waarin u de beschikbare middelen efficiënt inzet  
 • de mate waarin u het supportprogramma na afronding van het opschalingsproject naar verwachting in stand houdt of uitbreidt met behulp van private vervolgfinanciering;
 • De aanvrager (individuele aanvrager of samenwerkingsverband) die het opschalingsproject uitvoert meer geschikt is om een opschalingsproject uit te voeren. Dit moet blijken uit: 
  • de daarvoor benodigde competenties, 
  • de intrinsieke motivatie voor het project, 
  • het externe draagvlak voor het project, 
  • de succesvolle ervaring met de uitvoering van supportprogramma’s 
  • de projectorganisatie van de subsidieaanvrager of het samenwerkingsverband;
 • Het op te schalen supportprogramma naar verwachting een positieve impact heeft op het herstel van de negatieve gevolgen van de economische crisis, die is veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus, voor start-ups en scale-ups.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.