Overmacht GLB-subsidies melden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Overmacht GLB-subsidies

09-03-2021

Wilt u GLB-subsidies aanvragen, maar kunt u zich door extreme situaties niet aan de voorwaarden houden? Dan kunt u een beroep doen op overmacht.

Met overmacht bedoelen we extreme situaties die u niet kunt voorspellen of voorkomen. Dit kan extreem weer zijn, zoals droogte over lange tijd of heftige regenval. Of ziektes bij uw dieren of gewassen. Ook overlijden of een onverwachte onteigening vallen onder overmacht.

Voor welke subsidies

Het gaat hier om de GLB-subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave:

  • Basisbetaling en vergroeningsbetaling
  • Extra betaling jonge landbouwers
  • Nationale reserve
  • Graasdierpremie
  • Brede weersverzekering
  • Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a)

Beroep doen op overmacht

Lukt het u door extreme situaties niet om u aan alle voorwaarden te houden? Dan kunt u een beroep doen op overmacht. U meldt overmacht met het formulier Overmacht GLB-subsidies. U stuurt bewijs mee van de situatie. Dit kan bijvoorbeeld een schaderapport zijn of een bewijs van een arts of dierenarts. Ook kunt u foto’s maken van de situatie en deze meesturen.

Zorg dat u de melding binnen 15 werkdagen doet. Deze periode begint op het moment dat het voor u mogelijk was om de overmacht te melden. Bijvoorbeeld binnen 15 dagen na een storm of binnen 15 dagen nadat u uit het ziekenhuis bent gekomen.

Overmacht direct melden

Voorbeelden van overmacht

Voorbeeld extreme droogte

U gaat een wintergewas telen. Door extreme droogte kunt u de hoofdteelt pas later oogsten dan normaal. Hierdoor kan het vanggewas niet 8 weken op het land staan.

U meldt dit uiterlijk 15 werkdagen nadat u weet dat u zich niet aan de voorwaarden kunt houden.

Voorbeeld extreem veel regen

U kunt een vanggewas niet op tijd inzaaien, omdat het extreem veel heeft geregend. Daarom kunt u zich niet houden aan de voorwaarde van 5% ecologisch aandachtsgebied.

U heeft tot en met 15 oktober de tijd om het vanggewas in te zaaien. Wacht u zelf te lang met inzaaien? Dan is regen in die periode geen reden voor overmacht. Is het onmogelijk om op tijd of op een ander perceel in te zaaien? Dan kan het een reden voor overmacht zijn.

U meldt deze situatie uiterlijk 15 werkdagen nadat u weet dat u niet kunt inzaaien.

Voorbeeld ziekte vee

Door ziekte kan een schaap of koe niet de hele verplichte periode op niet-subsidiabele grond lopen. Het dier moet van de dierenarts op stal herstellen. Daarom kunt u zich niet houden aan deze voorwaarde van de graasdierpremie.

U meldt deze situatie uiterlijk 15 werkdagen nadat u het dier op stal heeft gezet. U geeft aan om welk dier het gaat, en vanaf wanneer het op stal staat.

Na uw melding

Wij beoordelen uw melding en de bewijzen die u heeft meegestuurd. Bij de beoordeling kunnen wij ook andere informatie gebruiken, zoals weergegevens van het KNMI of satellietbeelden. We kunnen u daarnaast om meer informatie vragen of een controle op uw bedrijf doen.

Heeft u bij aangevraagde subsidie(s) een beroep gedaan op overmacht met het formulier Overmacht GLB-subsidies? U krijgt van ons bericht of wij uw beroep op overmacht goedkeuren of afkeuren. Dit leest u in de brief over uw subsidieaanvraag. Bij goedkeuring houdt u recht op uitbetaling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.