Service menu right

Overmacht GLB-subsidies

Als landbouwer kunt u uitbetaling van GLB-subsidies aanvragen. Om deze subsidies te ontvangen moet u zich aan voorwaarden houden. Kunt u door extreme situaties niet aan alle voorwaarden voldoen? Dan kunt u een beroep doen op overmacht.

Het gaat hier om de GLB-subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave:

  • Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling
  • Extra betaling jonge landbouwers
  • Nationale reserve
  • Graasdierpremie
  • Brede weersverzekering
  • Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a)

Wanneer is het overmacht?

Met overmacht bedoelen we extreme situaties die u niet kon voorspellen of voorkomen. Dit kan extreem weer zijn, zoals langdurige droogte of heftige regenval, of ziektes bij uw dieren of gewassen. Maar ook overlijden of een onverwachte onteigening.

Door coronacrisis weinig of geen hulp?

Heeft u door de coronacrisis minder of geen hulp bij het invullen van de Gecombineerde opgave? En heeft u daardoor een fout gemaakt bij het invullen? U mag in dat geval tot en met 9 juni uw opgave zonder termijnkorting aanpassen. Verstuur al uw subsidieaanvragen wel uiterlijk op 15 mei.

Vraagt u na 15 mei voor het eerst een subsidie aan in uw Gecombineerde opgave? Daarvoor krijgt u wel een termijnkorting. U mag de aanvraag voor subsidie daarna zonder termijnkorting aanpassen tot en met 9 juni.

U hoeft voor deze aanpassingen van uw subsidieaanvraag geen formulier Overmacht GLB-subsidies in te vullen.

Vraagt u na 15 mei voor het eerst subsidie aan in uw Gecombineerde opgave? En komt dit te late insturen door overmacht? Dan moet u het formulier Overmacht GLB-subsidies wel invullen.

Beroep doen op overmacht

Lukt het door extreme situaties niet om u aan alle voorwaarden voor een directe betaling vanuit het GLB te houden? Dan kunt u een beroep doen op overmacht. U gebruikt hiervoor het formulier Overmacht directe betalingen GLB. U stuurt bewijs mee van de situatie.

Zorg dat u de melding binnen 15 werkdagen doet. Deze periode begint op het moment dat het voor u mogelijk was om de overmacht te melden. Bijvoorbeeld binnen 15 dagen na een storm of binnen 15 dagen nadat u uit het ziekenhuis bent gekomen.

Doe uw subsidieaanvraag en de inschrijving bij KVK op tijd. Dit kan tot en met 9 juni.