Kennisuitwisseling en netwerken PIB | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kennisuitwisseling en netwerken PIB

17-07-2019

Binnen de module 'Kennisuitwisseling en netwerken' worden activiteiten ontwikkeld voor overheden (Government-to-Government), kennisinstellingen (Knowledge-to-Knowledge) en voor managers uit het buitenland (Netherlands Management Training Programme).

Government-to-Government (G2G)

G2G staat voor samenwerking tussen overheden. Het doel van de G2G-samenwerking binnen PIB is om het voor Nederlandse bedrijven in de betrokken sector makkelijker te maken om zaken te doen in het doelland.

Binnen G2G-projecten werken Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties samen in projectvorm. Ook wisselen zijn kennis onderling uit. Deze projecten zijn gericht op (het verbeteren van de) markttoegang in het doelland en het wegnemen van eventuele (overheids)belemmeringen. Verder helpt het Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden om netwerken op te bouwen of verder uit te breiden.

Typische activiteiten in een G2G-project zijn:

  • organisatie van workshops, trainingen, seminars, netwerkevenementen en studiebezoeken voor medewerkers van relevante overheidsorganisaties;
  • advies bij het opstellen van conceptwetgeving en richtlijnen.

Voorbeeld

Een ministerie in het doelland krijgt assistentie en advies bij het opstellen van nationale wet- en regelgeving en de uitvoering en handhaving ervan. Bijvoorbeeld bij milieu-onderwerpen, zoals bodemvervuiling en afvalverwerking. Er ontstaat vaak pas echt een markt voor (Nederlandse) bedrijven als vanuit de overheid een prikkel wordt gegeven voor bodemsanering of innovatief afvalmanagement.

Knowledge-to-Knowledge (K2K)

Het doel van K2K is het uitwisselen van kennis tussen Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen. Denk hierbij aan samenwerking gericht op het vormgeven van onderwijs, onderzoek en stages. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven in de betrokken sector. De betrokkenheid van lokale kennisinstellingen geeft de lokale (private) sector vertrouwen in de aanpak of techniek van Nederlandse bedrijven. Ook wordt een duurzame basis gelegd voor structurele kennissamenwerking met het doelland.

Voorbeelden van K2K-activiteiten:

  • Het bouwen van kennisbruggen door nauwe afstemming van de inhoud van de Nederlandse opleiding en de opleiding in het buitenland ('joint degree', minor, informatie over curriculumopbouw).
  • Capaciteitsopbouw bij een kennisinstelling of praktijkopleiding, waardoor het onderwijs voor een bepaalde sector verbetert. Daarmee verbetert de sector zelf en ontstaat er meer bekendheid met de Nederlandse aanpak of technologie.
  • Gemeenschappelijk onderzoek naar een nieuwe toepassing van Nederlandse technologie binnen de buitenlandse markt.

Netherlands Management Training Programme (NMTP)

Met het NMTP wordt in Nederland of het buitenland een trainingsprogramma ingericht voor managers uit het buitenland. De training wordt afgestemd op de behoefte van het PIB-cluster of de Nederlandse sector. Na de training doorlopen de managers een praktijkperiode bij Nederlandse bedrijven in de betrokken sector.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.