Service menu right

Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)

Gesloten

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) is eind 2019 gestopt. Diverse ondernemingen, kennisinstellingen en ngo’s met innovatieve ideeën op het gebied van water hebben van deze regeling gebruik kunnen maken. Zij konden hun vernieuwende technologie, methode of prototype testen en demonstreren, en onderzochten de haalbaarheid van hun idee in stedelijke delta’s in het buitenland. Zo dragen ze bij aan het oplossen van internationale waterproblemen.

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Lopende projecten worden nog afgehandeld (zie Na uw aanvraag).

Mogelijk vervolg op PvW

Het Partners voor Water (PvW) programma loopt tot eind 2021. De komende tijd overleggen we met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een mogelijk vervolg op het programma in 2022. Houd eind 2021 onze website of nieuwsbrief in de gaten voor informatie hierover.

Heeft uw bedrijf in de tussentijd een innovatieve Nederlandse oplossing voor internationale vraagstukken? Dan denken we graag met u mee. We kunnen u helpen aan contacten of u informeren over andere relevante subsidieregelingen. Stuur dan een e-mail met uw ideeën naar onze Partners voor Water adviseurs.

Partners voor Water Thumb

Soort projecten

Tijdens de opening van de tenders was het mogelijk subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsstudie of een pilotproject.

Samenwerken

WWSD stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale partijen. Bij een samenwerkingsverband levert de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst aan. Een samenwerkingsverband is niet verplicht. Maar de ervaring leert dat het hebben van of samenwerken met een lokale partner nodig is om succesvol een project af te ronden.

Voorwaarden

  • Ondernemingen, onderzoeksorganisaties en ngo's konden een aanvraag indienen.
  • Bij een samenwerkingsverband treedt 1 aanvrager als penvoerder op.
  • Buitenlandse ondernemingen, onderzoeksorganisaties of ngo's mogen deelnemen in het samenwerkingsverband. Een buitenlandse partner kan subsidie ontvangen via de penvoerder.

Na uw aanvraag

Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier een vaststelling aanvragen.

Voortgangsrapport indienen

Bij toegekende subsidie rapporteert u over de voortgang van het project via mijn.rvo.nl. Dit geldt alleen voor demonstratieprojecten.

Wijzigingen doorgeven

Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie geeft u door via mijn.rvo.nl. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na afloop van uw project vraagt u een vaststelling aan via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de bijlagen die u mee moet sturen. Bij de vaststelling legt u verantwoording af over: de financiële situatie, het voldoen aan de subsidieregels en het bereikte resultaat.

Direct regelen

Budget

Van 2016 tot en met 2019 waren er 2 tenders per jaar, met maximale subsidiebedragen voor een haalbaarheidsproject of een pilotproject. Het beschikbare budget in 2019 was € 2 miljoen per tender.

Partners voor Water in de praktijk

Voorbeelden van projecten zijn een installatie die van brak grondwater op een efficiënte manier drinkwater maakt in Egypte, en een online controlekamer waarmee waterschappen in Zuid-Afrika hun watersysteem monitoren.
 
Benieuwd naar inspirerende verhalen over lopende en afgesloten projecten? Bekijk dan ons projectenoverzicht en de website Partners voor Water.

Achtergrond

Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA) van de rijksoverheid. De regeling Partners voor Water vergroot de waterzekerheid en waterveiligheid, en de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector. Zij levert ook een bijdrage aan het oplossen van de wereldwaterproblematiek.

RVO en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Buitenlandse Zaken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.