Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)

Gesloten
16-12-2020

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) is eind 2019 gestopt. Verschillende ondernemingen, kennisinstellingen en ngo's met innovatieve ideeën op het gebied van water hebben van deze regeling gebruikgemaakt. Zij konden hun vernieuwende technologie, methode of prototype testen en demonstreren, en onderzoeken of hun idee haalbaar was in stedelijke delta's in het buitenland. Zo helpen ze mee internationale waterproblemen op te lossen.

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Mogelijk vervolg op Partners voor Water

Het programma Partners voor Water (PvW) loopt tot eind 2021. De komende tijd overleggen we met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een mogelijk vervolg op het programma in 2022. Houd eind 2021 onze website of nieuwsbrief in de gaten voor informatie hierover.

Heeft uw bedrijf in de tussentijd een innovatieve Nederlandse oplossing voor internationale vraagstukken? Dan denken we graag met u mee. We kunnen u helpen aan contacten of u informeren over andere relevante subsidieregelingen. Stuur een e-mail met uw ideeën naar onze adviseurs van Partners voor Water.

Partners voor Water Thumb

Subsidie lopende projecten tot en met 31 december 2021

De subsidieregeling verloopt op 31 december 2021. Dit betekent dat alle subsidieprojecten tot maximaal 31 december 2021 mogen doorlopen. Is de einddatum van uw project bijvoorbeeld 31 juli 2021, en loopt uw project vertraging op door het coronavirus? Dan kunt u een wijzigingsverzoek bij ons indienen om uw project tot en met 31 december 2021 door te laten lopen.

Kosten die gemaakt zijn na de einddatum van het project, komen niet in aanmerking voor subsidie. U heeft na de einddatum van het project 13 weken de tijd om alle stukken voor de vaststelling van de subsidie bij ons in te dienen.

Is uw project na 31 december 2021 nog niet afgerond? Dan kan het project doorlopen zonder subsidie van RVO. We blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw project.

Soort projecten

Tijdens de opening van de tenders was het mogelijk subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsstudie of een pilotproject.

Samenwerken

WWSD stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale partijen. Bij een samenwerkingsverband levert de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst aan. Een samenwerkingsverband is niet verplicht. Maar de ervaring leert dat het hebben van of samenwerken met een lokale partner nodig is om succesvol een project af te ronden.

Voorwaarden

  • Ondernemingen, onderzoeksorganisaties en ngo's konden een aanvraag indienen.
  • Bij een samenwerkingsverband trad 1 aanvrager als penvoerder op.
  • Buitenlandse ondernemingen, onderzoeksorganisaties of ngo's mochten deelnemen in het samenwerkingsverband. Een buitenlandse partner kon subsidie ontvangen via de penvoerder.

Budget

Van 2016 tot en met 2019 waren er 2 tenders per jaar, met maximale subsidiebedragen voor een haalbaarheidsproject of een pilotproject. Het beschikbare budget in 2019 was € 2 miljoen per tender.

Na uw aanvraag

U kon subsidie aanvragen van 1 juli 2019 tot 6 september 2019, 12:00 uur. Heeft u subsidie gekregen? Dan geeft u de voortgang van uw project en wijzigingen door. Ook vraagt u vaststelling aan.

Naar uw aanvraag

Uitbetaling

U heeft een betaalschema van de voorschotten ontvangen. Bij een samenwerkingsverband krijgt de penvoerder uitbetaald. De penvoerder is verantwoordelijk voor uitbetaling aan de overige deelnemers.

Wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen voor deze subsidie, kunnen wij de de uitbetaling tijdelijk stopzetten. De bedoeling hiervan is om te kijken of de subsidieverlening nog wel terecht is. Blijkt die niet terecht te zijn? Dan kunnen wij de subsidieverlening aanpassen, stopzetten of zelfs intrekken.

Voortgang doorgeven

Bij deze subsidie rapporteert u de voortgang van uw project. Dit hoeft alleen bij demonstratieprojecten.

Wijzigingen doorgeven

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Wilt u de penvoerder wijzigen? Geef ook deze wijziging door.

Wijzigingen doorgeven

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na afloop van uw project vraagt u vaststelling aan op mijn.rvo.nl. Bij de vaststelling legt u verantwoording af over de financiële situatie, het voldoen aan de subsidieregels en het bereikte resultaat. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op de pagina waarop u vaststelling aanvraagt vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Lees meer over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring in de Toelichting controleverklaring. U vindt dit document onderaan deze paragraaf.

Wijken de gemaakte kosten 10% of meer af van de begrotingspost in uw aanvraag? Dan geeft u daar een toelichting op.

Vaststelling aanvragen

Partners voor Water in de praktijk

Voorbeelden van projecten zijn een installatie die van brak grondwater op een efficiënte manier drinkwater maakt in Egypte, en een online controlekamer waarmee waterschappen in Zuid-Afrika hun watersysteem monitoren.
 
Benieuwd naar inspirerende verhalen over lopende en afgesloten projecten? Bekijk dan ons projectenoverzicht en de website Partners voor Water.

Achtergrond

Het programma Partners voor Water 2016-2021 is één van de uitvoeringsinstrumenten van de Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA) van de rijksoverheid. De regeling Partners voor Water vergroot de waterzekerheid en waterveiligheid, en de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector. Zij levert ook een bijdrage aan het oplossen van de wereldwaterproblematiek.

RVO en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Buitenlandse Zaken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.