Service menu right

Haalbaarheidsproject Partners voor Water - WWSD

Gesloten

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) legt bewust de nadruk op pilotprojecten. Haalbaarheidsprojecten vormen het voortraject voor pilotprojecten.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voorbereiding op pilot of demonstratie

In een haalbaarheidsproject bepaalt u de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project. Een haalbaarheidsproject onderzoekt een helder probleem waar uw concrete methode, technologie of aanpak een mogelijke oplossing voor is. Als voorbereiding op een pilotproject of demonstratie kijkt u naar verschillende condities, zoals financieel, juridisch, institutioneel, mogelijke partners, marktperspectief, concurrentie.

Uit het haalbaarheidsproject moet blijken of uw oplossing voldoende kans heeft. Zo niet, dan bespaart dat u de moeite van het opzetten van een pilot.

De uitkomst van het haalbaarheidsproject kan een pilotproject zijn.

Wat is een haalbaarheidsproject niet?

Een haalbaarheidsproject is geen algemeen verkennend marktonderzoek of studie waarbij u de problematiek nog verder in kaart brengt, bijvoorbeeld via modellering, workshops met stakeholders, dataverzameling en analyse. En het leveren van technische assistentie is geen activiteit binnen een haalbaarheidsproject.

Projectomvang en subsidiepercentages

De maximale projectomvang van een haalbaarheidsproject is € 250.000. De maximaal beschikbare subsidie lag meestal tussen de 50 en 70% van € 250.000.

Het subsidiepercentage is onder meer afhankelijk van de grootte van uw onderneming, het soort onderneming en samenwerkingen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.