Service menu right

Pelsdierhouderij slopen en ombouwen

Nertsenhouders vragen met de subsidie voor Pelsdierhouderij slopen en ombouwen een tegemoetkoming aan in de kosten voor het slopen en/of ombouwen van stallen of gebouwen. Deze tegemoetkoming sluit aan op het verbod op de pelsdierhouderij in Nederland sinds 2013. Nertsenhouders mogen tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden het pelsdierbedrijf voortzetten.

De subsidie is bedoeld voor pelsdierhouders die stoppen met het bedrijf voor het einde van deze overgangstermijn en de stallen of gebouwen willen slopen en/of ombouwen.

Budget

Er is geen subsidieplafond vastgesteld. Pelsdierhouders die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen gelden de volgende voorwaarden:

 • De bedrijfslocatie is de laatste 5 jaar voor uw aanvraag achter elkaar in gebruik geweest voor de pelsdierhouderij. Staat of stond uw bedrijfslocatie tijdelijk leeg? En is dit bijvoorbeeld voor onderhoud of omdat de pelsdierhouderij tijdelijk niet genoeg opbrengt? Dan kunt u toch subsidie aanvragen. Uw bedrijfslocatie moet dan nog wel geschikt zijn om te produceren. U leest meer hierover in het antwoord op Kamervraag 5 van 27 januari 2020.
 • U heeft een vergunning voor sloop en/of ombouw in bezit.
 • U bent nog niet gestart met de sloop en/of ombouw van de gebouwen of bouwwerken.
 • Wanneer u ombouwt naar een niet-landbouwonderneming, dan moet de locatie een positieve uitkomst van de de-minimisverklaring hebben. Een uitleg hierover en het formulier Verklaring de-minimissteun vindt u op de pagina Standaardformulieren Kaderbesluit EZ-subsidie.

Categorieën

Er zijn 6 categorieën waarvoor u een tegemoetkoming kunt aanvragen:

 • slopen
 • slopen met asbestverwijdering
 • ombouwen
 • ombouwen met asbestverwijdering
 • slopen en ombouwen
 • slopen en ombouwen met asbestverwijdering

Voor de categorieën met asbestverwijdering kunt u een hogere tegemoetkoming ontvangen.

Op de pagina Categorieën pelsdierhouderij leest u per categorie wat het maximale subsidiebedrag is.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming voor Pelsdierhouderij slopen en ombouwen aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, niveau 1 of hoger nodig. Deze subsidie is opengesteld tot 1 maart 2022 en moet uiterlijk 31 december 2022 zijn verleend.

Voordat u een aanvraag doet berekent u het subsidiebedrag. Hiervoor gebruikt u de berekening die u vindt op mijn.rvo.nl onder Bijlagen bij uw aanvraag. Deze berekening voegt u toe als bijlage bij uw aanvraag. Zonder deze berekening kunnen wij uw aanvraag niet verder beoordelen.

Bestaat uw pelsdierhouderij uit meerdere locaties? Dan kunt u per locatie stoppen en subsidie aanvragen.

Bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

 • ingevulde berekening subsidiebedrag (Excel). Deze berekening vindt u op de pagina Pelsdierhouderij slopen en ombouwen op mijn.rvo.nl.
 • informatie over de sloop- en ombouwactiviteiten:
  - projectplan
  - begroting
 • gegevens over de grootte van de onderneming
 • gegevens over de sloop- dan wel ombouwactiviteiten
 • gegevens over de locatie
 • een verklaring dat u over de juiste vergunningen beschikt voor zover van toepassing op de sloop of ombouw
 • asbestinventarisatierapport (als u asbest verwijdert)
 • ingevulde Verklaring de-minimissteun

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *