Pelsdierhouderij slopen en ombouwen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pelsdierhouderij slopen en ombouwen

06-01-2021

Heeft u een pelsdierhouderij? Dan moet u begin 2021 stoppen met uw bedrijf. Het verbod op de pelsiderhouderij zou in 2024 ingaan. Maar door de corona-uitbraken op pelsdierhouderijen gaat het verbod eerder in. Dit heeft gevolgen voor de sloopsubsidie.

Meer informatie vindt u op Vervroegd verbod op de pelsdierhouderij. We werken deze informatie regelmatig bij.

Gevolgen voor sloopsubsidie

Het kabinet past de sloop- en ombouwregeling aan. Zodat u nog steeds subsidie kunt krijgen voor het slopen van stallen en gebouwen.

U kunt nog steeds subsidie aanvragen voor het ombouwen van uw stallen. Maar wij raden u aan om hiermee te wachten. Het kan zijn dat de voorwaarden voor deze subsidie veranderen. En dat deze beter aansluiten op uw situatie.

Wilt u meteen beginnen met het slopen of ombouwen van uw bedrijf? Dat begrijpen wij. Maar we willen ervoor zorgen dat u recht houdt op subsidie of nadeelcompensatie. Daarom geven we u advies over wat u kunt doen in welke situatie.

U heeft nog geen sloop- of ombouwsubsidie aangevraagd

Wilt u uw bedrijf slopen? U kunt dan wachten op de aangepaste sloopregeling. We adviseren u om nog niet te beginnen met het slopen van stallen of gebouwen. Anders kan het zijn dat u geen recht meer heeft op de aangepaste sloopsubsidie. U kunt al wel de vergunning(en) aanvragen die u nodig heeft. U komt ook in aanmerking voor nadeelcompensatie. Ook als u nu al begint met slopen.

Wilt u uw bedrijf ombouwen? Dan kunt u een aanvraag doen voor ombouwsubsidie. Maar wij raden u aan om hiermee te wachten. U kunt al wel de vergunning(en) aanvragen die u nodig heeft. U komt ook in aanmerking voor nadeelcompensatie. Ook als u nu al begint met ombouwen.

Uw sloop- of ombouwsubsidie is definitief vastgesteld voor 28 augustus 2020

U hoeft niets te doen. U komt niet in aanmerking voor nadeelcompensatie. U bent namelijk al definitief gestopt met uw bedrijf.

U heeft voor 28 augustus 2020 een sloopsubsidie aangevraagd maar de definitieve subsidie is nog niet vastgesteld

Heeft u uw bedrijf nog niet gesloopt? Dan kunt u ervoor kiezen om dit ook niet te doen. U kunt uw aanvraag voor subsidie bij RVO intrekken en een eventueel voorschot terugbetalen aan RVO. In dat geval komt u in aanmerking voor nadeelcompensatie. U kunt wachten op de aangepaste sloopregeling en op basis daarvan een nieuwe aanvraag indienen.

Als u besluit uw bedrijf wel te slopen kunt u 2 dingen doen:

1. U kunt ook in deze situatie uw aanvraag voor sloopsubsidie laten intrekken. Dan komt u in aanmerking voor nadeelcompensatie. U loopt wel het risico dat u voor de aangepaste sloopsubsidie dan niet meer in aanmerking komt. Kunt u laten zien dat u de sloop pas na 28 heeft gestart? Bijvoorbeeld door documenten of foto's? Het is verstandig om deze te bewaren.
2. U kunt de sloopsubsidie definitief laten vaststellen. U kunt dan geen aanspraak maken op de regeling voor nadeelcompensatie.
 
Bent u al begonnen met slopen? Of u nog in aanmerking komt voor nadeelcompensatie is afhankelijk van uw specifieke situatie. Neem hierover contact op met RVO.

U heeft voor 28 augustus 2020 een ombouwsubsidie aangevraagd maar de definitieve subsidie is nog niet vastgesteld

U kunt doorgaan met uw ombouwactiviteiten. U kunt in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Stond uw bedrijf leeg in 2020? Dan is het verstandig om gegevens te bewaren waaruit blijkt dat u uw ombouw pas na 28 augustus heeft gestart.

U heeft na 28 augustus 2020 een sloop- of ombouwsubsidie aangevraagd

Heeft u een sloopsubsidie aangevraagd? U kunt uw aanvraag intrekken of wachten op een afwijzing. Wacht daarna op de aangepaste sloopregeling en sloop uw stallen of gebouwen nog niet. Anders heeft u misschien geen recht op deze sloopsubsidie. U komt wel in aanmerking voor nadeelcompensatie. Ook als u nu al begint met slopen. Stond uw bedrijf leeg in 2020? En kunt u laten zien dat u de sloop pas na 28 augustus heeft gestart? Bijvoorbeeld door documenten of foto's? Het is verstandig om deze te bewaren.

Heeft u alleen een ombouwsubsidie aangevraagd? Dan kunt u doorgaan met uw ombouwactiviteiten. U komt ook in aanmerking voor nadeelcompensatie.
 
Bekijk alle informatie over de Nadeelcompensatie.

Voorwaarden huidige sloop- en ombouwregeling

De voorwaarden van de huidige sloop- en ombouwregeling zijn bekend. Maar als deze regeling is aangepast, kunnen de voorwaarden veranderen. Houd hier rekening mee. En houd deze pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen gelden de volgende voorwaarden:

 • De bedrijfslocatie is de laatste 5 jaar voor uw aanvraag achter elkaar in gebruik geweest voor de pelsdierhouderij. Staat of stond uw bedrijfslocatie tijdelijk leeg? En is dit bijvoorbeeld voor onderhoud of omdat de pelsdierhouderij tijdelijk niet genoeg opbrengt? Dan kunt u toch subsidie aanvragen. Uw bedrijfslocatie moet dan nog wel geschikt zijn om te produceren. U leest meer hierover in het antwoord op Kamervraag 5 van 27 januari 2020.
 • U heeft een vergunning voor sloop en/of ombouw in bezit.
 • U bent nog niet gestart met de sloop en/of ombouw van de gebouwen of bouwwerken.
 • Wanneer u ombouwt naar een niet-landbouwonderneming, dan moet de locatie een positieve uitkomst van de de-minimisverklaring hebben. Een uitleg hierover en het formulier Verklaring de-minimissteun vindt u op de pagina Standaardformulieren Kaderbesluit EZ-subsidie.

Categorieën

Er zijn 6 categorieën waarvoor u een tegemoetkoming kunt aanvragen:

 • slopen
 • slopen met asbestverwijdering
 • ombouwen
 • ombouwen met asbestverwijdering
 • slopen en ombouwen
 • slopen en ombouwen met asbestverwijdering

Voor de categorieën met asbestverwijdering kunt u een hogere tegemoetkoming ontvangen.

Op de pagina Categorieën pelsdierhouderij leest u per categorie wat het maximale subsidiebedrag is.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming voor Pelsdierhouderij slopen en ombouwen aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, niveau 1 of hoger nodig. Deze subsidie is opengesteld tot 1 maart 2022 en moet uiterlijk 31 december 2022 zijn verleend.

Voordat u een aanvraag doet berekent u het subsidiebedrag. Hiervoor gebruikt u de berekening die u vindt op mijn.rvo.nl onder Bijlagen bij uw aanvraag. Deze berekening voegt u toe als bijlage bij uw aanvraag. Zonder deze berekening kunnen wij uw aanvraag niet verder beoordelen.

Bestaat uw pelsdierhouderij uit meerdere locaties? Dan kunt u per locatie stoppen en subsidie aanvragen.

Bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

 • ingevulde berekening subsidiebedrag (Excel). Deze berekening vindt u op de pagina Pelsdierhouderij slopen en ombouwen op mijn.rvo.nl.
 • informatie over de sloop- en ombouwactiviteiten:
  - projectplan
  - begroting
 • gegevens over de grootte van de onderneming
 • gegevens over de sloop- dan wel ombouwactiviteiten
 • gegevens over de locatie
 • een verklaring dat u over de juiste vergunningen beschikt voor zover van toepassing op de sloop of ombouw
 • asbestinventarisatierapport (als u asbest verwijdert)
 • ingevulde Verklaring de-minimissteun

Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de sloop- en ombouwsubsidie. Daarom hebben wij voor u de antwoorden op de Veelgestelde vragen sloop- en ombouwsubsidie verzameld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.