Service menu right

Pilots nieuw GLB

Tijdelijk gesloten

Als collectief van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) heeft u zich aangemeld voor de Pilots nieuw GLB. Met deze pilots willen we ervaring opdoen voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027. Hiervoor heeft u subsidie aangevraagd van 3 december 2018 tot en met 17 december 2018. U kunt de subsidie nu niet meer aanvragen. Deze subsidie valt onder de rijksregelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3).

Deze regeling is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies, en ondersteunt bij het uitvoeren van het provinciaal beleid.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Budget

Voor deze subsidie heeft de Europese Unie is € 9,6 miljoen vrijgemaakt vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De subsidie valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Voorwaarden

De voorwaarden van deze subsidie vindt u op mijn.rvo.nl op de pagina Pilots nieuw GLB.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen. Wilt u een deelbetaling aanvragen, een wijziging doorgeven of een voortgangsrapportage versturen? Dit doet u op de pagina Pilots nieuw GLB op mijn.rvo.nl. U leest ook wat u hiervoor nodig heeft. Voor het inloggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau eH2+ (bedrijven) nodig.

Wet- en regelgeving

Heeft u een vraag over de inhoud van de wetten en regels die horen bij deze subsidie? Wilt u bijvoorbeeld weten of u voor een bepaalde uitgave subsidie kunt krijgen? Dan mag u deze vraag sturen naar pilotsnieuwglb@rvo.nl. Meer informatie over de wetten en regels vindt u in de regeling Europese EZ subsidies, hoofdstuk 4.5.