Pilots nieuw GLB aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pilots nieuw GLB

Tijdelijk gesloten
19-11-2020

Als collectief van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) heeft u zich aangemeld voor de Pilots nieuw GLB. Met deze pilots willen we ervaring opdoen voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027. U kunt hiervoor subsidie krijgen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Budget

Voor deze subsidie heeft de Europese Unie is € 9,6 miljoen vrijgemaakt vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Voorwaarden

Voor Pilots nieuw GLB voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is een agrarisch collectief met een geldig certificaat collectief agrarisch natuurbeheer. Samenwerkingsverbanden van agrarische collectieven kunnen de aanvraag ook insturen.
  • U kunt alleen een deelbetaling krijgen bij een bedrag van minimaal € 50.000.
  • U krijgt alle kosten vergoed die onder de subsidie vallen.
  • U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen van minimaal € 50.000. Op mijn.rvo.nl kunt u de deelbetaling aanvragen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aangevraagde deelbetaling.

Met uw aanvraag stuurt u bewijs mee. U leest op het digitale platform wat u mee moet sturen.

Deelbetaling aanvragen

Wijziging doorgeven

Verandert er iets tijdens de uitvoering van uw project? U geeft dit aan ons door. Dit doet u met de knop Wijzigingen doorgeven. U mag de verandering pas uitvoeren als u toestemming van ons heeft. U stuurt documenten mee met een uitleg over de verandering die u wilt doen. U kunt ook een wijziging meesturen van de financiële planning.

Wijzigingen doorgeven

Voortgangsrapportage versturen

Vóór 31 mei 2021 stuurt u ons een verslag van hoe uw project loopt: de voortgangsrapportage. Heeft u in de begroting bij uw subsidieaanvraag gezet dat u meer dan één voortgangsrapportage maakt? Stuur deze dan binnen de projectperiode op. Dit doet u met de knop Deelbetaling aanvragen op het digitale platform.

Voortgang doorgeven

Wetten en regels

Heeft u een vraag over de inhoud van de wetten en regels die horen bij deze subsidie? Wilt u bijvoorbeeld weten of u voor een bepaalde uitgave subsidie kunt krijgen? Dan mag u deze vraag sturen naar pilotsnieuwglb@rvo.nl. Meer informatie over de wetten en regels vindt u in de regeling Europese EZ subsidies, hoofdstuk 4.5.

Achtergrond

De subsidie Pilots nieuw GLB is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. De subsidie valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.