Service menu right

POP3: Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels

Als collectief van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) investeert u in maatregelen voor het verbeteren van de inrichting en kwaliteit van de leefgebieden voor weide- en akkervogels. Het doel is om meer weide- en akkervogels te behouden. U kunt deelbetaling aanvragen als wij uw subsidie hebben goedgekeurd. U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Deze subsidie valt onder de rijksregelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3).

Deze regeling is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies, en ondersteunt bij het uitvoeren van het provinciaal beleid.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Budget

Voor deze subsidie is € 9 miljoen beschikbaar vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De subsidie Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een deelbetaling vindt u op mijn.rvo.nl op de pagina Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen. Wilt u een deelbetaling aanvragen, een wijziging doorgeven of een voortgangsrapportage versturen? Dit doet u op de pagina Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels op mijn.rvo.nl. U leest ook wat u hiervoor nodig heeft. Voor het inloggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau eH2+ (bedrijven) nodig.

Wet- en regelgeving

Heeft u een inhoudelijke vraag over de wet- en regelgeving? Wilt u bijvoorbeeld weten of een bepaalde kostenpost subsidiabel is? Dan mag u deze vraag sturen naar Weideakkervogels@rvo.nl. Meer informatie over de wet- en regelgeving vindt u in de regeling Europese EZ subsidies.