Service menu right

PPS-programmatoeslag TKI

Verwacht u als onderzoeksorganisatie een geldelijke bijdrage van private partijen om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken? Dit kan PPS-programmatoeslag opleveren. Deze toeslag moet u inzetten voor onderzoek en ontwikkeling met bedrijfsleven of voor innovatieactiviteiten.

De programmatoeslag voor privaat-publieke samenwerking is bestemd voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Het TKI kan de programmatoeslag inzetten voor samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten of innovatiemakelaars.

Budget

De hoogte van de PPS-programmatoeslag is 30% van de (cash) private bijdrage* aan onderzoeksinstellingen* in het voorafgaande kalenderjaar. Die bijdrage telt mee als deze gedaan is in een samenwerkingsproject* of TKI-relevante onderzoeksprojecten* dat binnen het programma van het aanvragende TKI past.
Voor de eerste € 20.000 euro private bijdrage geldt een verhoogd percentage van 40%. Die eerste € 20.000 mag ook een in natura* private bijdrage aan de onderzoeksinstelling zijn (bijvoorbeeld als de onderzoeksinstelling een apparaat van een bedrijf mag gebruiken, dan kan de waarde van de gebruiksuren opgevoerd worden als in natura private bijdrage). Buitenlandse private partijen kunnen alleen een in natura bijdrage leveren als zij ook een vestiging of dochteronderneming in Nederland hebben.

Voor TKI-relevante onderzoeksprojecten geldt dat de private bijdrage daarin alleen meetelt als de kennis die eruit voortvloeit, ten goede komt aan méér partijen dan alleen de onderneming en de onderzoeksinstelling.

Daarnaast tellen private bijdragen van ANBI’s (goededoeleninstellingen) in onderzoeksprojecten mee. Hiermee verdient het TKI 25% programmatoeslag. De bijdrage van ANBI’s is gemaximeerd: voor alle programmatoeslagaanvragen samen is een plafond per openstellingsperiode van € 90 miljoen. RVO.nl verleent de aanvragen met ANBI-bijdragen na de sluitingsdatum naar rato van indiening.

De hoogte van de private bijdrage moet in een contract vastliggen, ook de in-natura bijdrage.

*zie Definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen.

De subsidiabele kosten en de maximale steunintensiteit per type inzet vindt u op de pagina Voorwaarden.

Aanvragen

De PPS-programmatoeslag voor het TKI is opengesteld voor aanvragen van 1 januari 2019 tot 30 mei 2019, 17.00 uur.
TKI's kunnen wijzigingen in de programmatoeslag doorgeven via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook een stroomschema dat u kunt gebruiken als checklist PPS-toeslag.

Voorwaarden

Er gelden algemene voorwaarden voor het inzetten van programmatoeslag, daarnaast gelden specifieke regels per type inzet (lees meer).