Service menu right

PPS-projecttoeslag samenwerkingsverband

Verwacht u een geldelijke bijdrage van private partijen om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken? Dit kan PPS-toeslag opleveren. Deze toeslag moet weer in het project terugkomen. U vraagt aan via de penvoerder.

Privaat-publieke-samenwerkingsprojecttoeslag (PPS-projecttoeslag) is gericht op privaat-publieke samenwerkingsverbanden die R&D gaan doen. Als er een (flinke) private cash bijdrage voorzien is in het project, levert dit PPS-toeslag op. Die toeslag moet dan meteen in het project worden ingezet.

Voor het inzetten van Privaat-publieke-samenwerkingsprojecttoeslag gelden diverse voorwaarden.

Aanvragen

U kunt elk jaar PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband aanvragen tot 31 december 17.00 uur.

Het samenwerkingsverband wijst een penvoerder aan. De penvoerder vraagt de PPS-projecttoeslag aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) via mijn.rvo.nl.

R&D-samenwerking tussen onderzoeksinstelling en bedrijf

Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een onderzoeksinstelling* en een ondernemer*. De deelnemers bepalen samen de omvang van het samenwerkingsproject*, voeren het samen uit, en delen het risico en de resultaten ervan. Om voor de toeslag in aanmerking te komen, moet de ondernemer een flinke private bijdrage* leveren. Daarnaast moet het project uit fundamenteel onderzoek*, industrieel onderzoek*, experimentele ontwikkeling* of een combinatie daarvan bestaan.

Budget

De hoogte van de PPS-projecttoeslag is 30% van de (cash) private bijdrage aan onderzoeksinstellingen in het project. Voor de eerste € 20.000 private bijdrage geldt een verhoogd percentage van 40%. Die eerste € 20.000 mag ook een in natura* private bijdrage aan de onderzoeksinstelling zijn (bijvoorbeeld als de onderzoeksinstelling een apparaat van een bedrijf mag gebruiken, dan kan de waarde van de gebruiksuren opgevoerd worden als in natura private bijdrage).

De hoogte van de private bijdrage moet wel in een samenwerkingscontract vastliggen, ook de in natura bijdrage.

Daarnaast tellen private bijdragen van ANBI’s (goededoeleninstellingen) in onderzoeksprojecten mee. De toeslag is 25% van de ANBI-bijdrage. De bijdrage van ANBI’s is gemaximeerd: voor alle projecttoeslagaanvragen samen is een plafond van € 8 miljoen per openstellingsperiode. RVO.nl verleent de projecttoeslagaanvragen met ANBI-bijdragen op volgorde van volledige aanvragen totdat dit plafond is bereikt.

De subsidiabele kosten en de maximale steunintensiteit vindt u op de pagina Voorwaarden.

*zie Definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen.