Service menu right

PPS-projecttoeslag TKI

Verwacht u een geldelijke bijdrage van private partijen om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken? Dit kan PPS-toeslag opleveren. Deze toeslag moet weer in het project terugkomen.

Privaat-publieke-samenwerkingsprojecttoeslag (PPS-projecttoeslag) is gericht op privaat-publieke samenwerkingsverbanden die R&D gaan doen. Als er een (flinke) private cash bijdrage voorzien is in het project, levert dit PPS-toeslag op voor het TKI. Het TKI zet deze toeslag meteen helemaal in het project in.

Voor het inzetten van projecttoeslag gelden diverse voorwaarden.

Aanvragen

U kunt elk jaar PPS-projecttoeslag voor het TKI aanvragen tot 31 december 17.00 uur.
TKI’s kunnen PPS-projecttoeslag aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), via mijn.rvo.nl. Er is ook een mogelijkheid voor consortia om zelf PPS-projecttoeslag aan te vragen. Zie daarvoor ‘PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband – via de penvoerder’.

Budget

De hoogte van de PPS-projecttoeslag is 30% van de (cash) private bijdrage* aan onderzoeksinstellingen* in het project. Voor de eerste € 20.000 private bijdrage geldt een verhoogd percentage van 40%. Die eerste € 20.000 mag ook een in natura* private bijdrage aan de onderzoeksinstelling zijn (bijvoorbeeld als de onderzoeksinstelling een apparaat van een bedrijf mag gebruiken, dan kan de waarde van de gebruiksuren opgevoerd worden als in natura private bijdrage).

De hoogte van de private bijdrage moet wel in een samenwerkingscontract vastliggen, ook de in natura bijdrage.

Daarnaast tellen private bijdragen van ANBI’s (goededoeleninstellingen) in onderzoeksprojecten mee. De toeslag is 25% van de ANBI-bijdrage. De bijdrage van ANBI’s is gemaximeerd: voor alle projecttoeslagaanvragen samen is een plafond van € 8 miljoen per openstellingsperiode. RVO.nl verleent de projecttoeslagaanvragen met ANBI-bijdragen op volgorde van volledige aanvragen totdat dit plafond is bereikt.

De subsidiabele kosten en de maximale steunintensiteit vindt u onderaan op de pagina Voorwaarden.

*zie Definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen.