Private Sector Investeringsprogramma (PSI) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

Gesloten
29-09-2020

Het bedrijfsleven heeft de afgelopen 10 jaar veel gebruikgemaakt van het Private Sector Investeringenprogramma (PSI) en voorlopers als PSOM. De PSI-projecten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan economische ontwikkeling en aan armoedebestrijding op alle continenten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten het programma definitief te sluiten vanaf 2015.

PSI en PSOM waren subsidieprogramma's die innovatieve investeringsprojecten stimuleerden in ontwikkelingslanden. De doelstellingen waren het stimuleren van financiële groei, het creëren van werkgelegenheid en het genereren van inkomen. De PSI-subsidie was bedoeld voor ondernemers om innovatieve pilotinvesteringen te doen, in samenwerking met lokale zakenpartners in landen in Afrika, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa.

Op zoek naar andere financieringsmogelijkheden? Bekijk het Dutch Good Growth Fund.

Resultaten PSI

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vanuit PSI meer dan 1.000 private investeringsprojecten gesubsidieerd. Een effectmeting van deze projecten door een onafhankelijke organisatie in 2010 leerde dat:

  • 69% van de projecten is operationeel is bij het einde van de looptijd van het project.
  • Naar schatting 57% van alle projecten resulteert in een duurzame onderneming; deze zijn nog actief 7 tot 10 jaar na start van het project.
  • Projecten scheppen gemiddeld 81 banen; na vervolginvesteringen stijgt dit aantal met circa 30%.
  • PSI-projecten hebben een voorbeeldfunctie op het gebied van IMVO. PSI-projecten bieden bovengemiddelde arbeidsomstandigheden inclusief salaris, arbeidsvoorwaarden en scholing. De projecten hebben ook standaarden en certificeringen in de PSI-landen bevorderd.
  • Vervolginvesteringen zijn bij het einde van de projectduur gemiddeld 1,22 keer het initiële subsidiebedrag.

Overzicht projecten

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u alle PSI-projecten actief of gestart in 2015. Deze website biedt een totaaloverzicht van de projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

PSI projectenkaart

Lees ook de ervaringen van verschillende ondernemers in onze praktijkverhalen.

Projectuitvoering

RVO.nl beheert alleen nog de PSI-projecten die tijdens afgelopen tenders zijn goedgekeurd. Informatie die u nodig heeft tijdens het uitvoeren van een PSI-project vindt u op de Engelstalige pagina Financial and project administration.

Wat doet u als de uitvoering van uw project anders verloopt dan vooraf gedacht en gepresenteerd in uw PSI-projectaanvraag? Lees de brochure over de meldingsplicht. Deze vindt u onderaan de pagina onder Downloads.

Wet- en regelgeving

Officiële bekendmakingen over het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen en antwoorden over PSI leest u op de Engelstalige pagina Frequently Asked Questions.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.