Service menu right

Productie- en afzetprogramma’s voor producentenorganisaties 2017

Gesloten

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Producentenorganisaties voor visserijproducten en voor aquacultuurproducten spelen een belangrijke rol bij het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ook bij de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten helpen zij de doelstellingen te realiseren.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Elke producentenorganisatie stelt jaarlijks een productie- en afzetprogramma op om haar leden tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten aan te zetten. Met de subsidie Productie- en afzetprogramma’s krijgen deze erkende producentenorganisaties ondersteuning bij het opstellen van het programma voor 2018.

Voor wie

Erkende producentenorganisaties komen in aanmerking voor deze subsidie. Als er een voornemen is om uw erkenning in te trekken, dan kunt u geen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Hoogte subsidie

Voor deze subsidie is in totaal € 59.000 beschikbaar.

Per aanvraag krijgt u maximaal € 4.425 subsidie voor de kosten van een productie- en afzetprogramma. Is 3% van de gemiddelde jaarwaarde van de productie over de afgelopen 3 kalenderjaren lager dan € 4.425? Dan ontvangt u een lager subsidiebedrag.

Het subsidiebedrag is op 20 juli 2018 met terugwerkende kracht naar beneden bijgesteld. Het subsidiebedrag mag maximaal 75% zijn van de subsidiabele kosten. Met een subsidiebedrag van € 5.900 was dit 100%. Het bedrag is nu bijgesteld naar € 4.425, dit is 75%. Dit leest u in besluit 40960 van 20 juli 2018 in de Staatscourant.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Dit kon van 1 augustus tot en met 31 augustus 2017, 17.00 uur.

Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag en het aanvragen van vaststelling.

Kijk op de pagina Subsidiespelregels EFMZV en lees aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ-Subsidies.

Vaststelling aanvragen

Is uw productie- en afzetprogramma voor 2018 goedgekeurd? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. U heeft vanaf de datum van goedkeuring 13 weken de tijd om deze vaststelling aan te vragen.

Wet- en regelgeving

Lees meer over de wet- en regelgeving over deze regeling op de pagina Regelgeving EFMZV.