Productie- en afzetprogramma’s voor producentenorganisaties 2018 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Productie- en afzetprogramma’s voor producentenorganisaties 2018

Gesloten
06-10-2020

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Producentenorganisaties voor visserij- en aquacultuurproducten spelen een belangrijke rol in het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ook bij de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten helpen zij de doelstellingen te realiseren.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Elke producentenorganisatie stelt jaarlijks een productie- en afzetprogramma op om haar leden tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten aan te zetten. Met de subsidie Productie- en afzetprogramma’s krijgen erkende producentenorganisaties ondersteuning bij het opstellen van het programma voor 2019.

Budget

Voor deze subsidie was in totaal € 44.250 beschikbaar.

Per aanvraag krijgt u maximaal € 4.425 subsidie voor de kosten van een productie- en afzetprogramma. Is 3% van de gemiddelde jaarwaarde van de productie die u als producentenorganisatie in de vorige 3 kalenderjaren heeft afgezet, lager dan € 4.425? Dan ontvangt u dit lagere bedrag. Is dit bedrag hoger dan € 4.425, dan ontvangt u maximaal € 4.425.

Vaststelling aanvragen

Is uw productie- en afzetprogramma voor 2019 goedgekeurd? Vraag dan vaststelling van uw subsidie aan. U heeft vanaf de datum van goedkeuring 13 weken de tijd om deze vaststelling aan te vragen. Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier.

Direct regelen

Totale opbrengst eerste verkoop

In uw aanvraag geeft u de totale opbrengst op van de eerste verkoop van vis- en aquacultuurproducten over het jaar 2017 en 2018 van alle leden van de organisatie. De eerste verkoop is de eerste keer dat vis- en aquacultuurproducten op de markt worden gebracht. Verwerkers moeten hierbij uitgaan van de waarde en volumes van deze producten ná verwerking. Wij gebruiken deze gegevens voor de rapportage aan de EU.

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw vaststellingsaanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. U krijgt daarover bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren. Binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voor subsidievaststelling, ontvangt u van ons een beslissing.

Als wij uw subsidievaststelling goedkeuren, ontvangt u het definitieve subsidiebedrag op uw rekening. U kunt voor deze subsidie geen voorschot in de uitbetaling aanvragen.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving EFMZV leest u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.