Service menu right

Productie- en afzetprogramma’s voor producentenorganisaties 2018

Gesloten

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Producentenorganisaties voor visserij- en aquacultuurproducten spelen een belangrijke rol in het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ook bij de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten helpen zij de doelstellingen te realiseren.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Elke producentenorganisatie stelt jaarlijks een productie- en afzetprogramma op om haar leden tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten aan te zetten. Met de subsidie Productie- en afzetprogramma’s krijgen erkende producentenorganisaties ondersteuning bij het opstellen van het programma voor 2019.

Budget

Voor deze subsidie is in totaal € 44.250 beschikbaar.

Per aanvraag krijgt u maximaal € 4.425 subsidie voor de kosten van een productie- en afzetprogramma. Is 3% van de gemiddelde jaarwaarde van de productie die u als producentenorganisatie in de vorige 3 kalenderjaren heeft afgezet, lager dan € 4.425? Dan ontvangt u dit lagere bedrag. Is dit bedrag hoger dan € 4.425, dan ontvangt u maximaal € 4.425.

Voorwaarden

Heeft u deze subsidie aangevraagd? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Dit kon van 1 augustus tot en met 30 augustus 2018, 17.00 uur. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u deze subsidie aanvraagt.

Vaststelling aanvragen

Is uw productie- en afzetprogramma voor 2019 goedgekeurd? Dan kunt u vaststelling aanvragen op mijn.rvo.nl. U heeft vanaf de datum van goedkeuring 13 weken de tijd om dit te doen.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving EFMZV leest u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.