Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC)

09-04-2021

Bent u ondernemer en heeft u schade opgelopen door de coronarellen van 23 januari tot en met 28 januari 2021? Dan kunt u in eerste instantie bij uw verzekering terecht. Vergoedt deze de schade niet (volledig), dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC).

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 1 april 2021 09:00 uur tot 14 juni 2021 17:00 uur.

Voorwaarden

Voor deze regeling zijn een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming:

 • Uw onderneming staat ingeschreven bij de KVK.
 • Uw onderneming heeft fysieke schade geleden aan bedrijfspand, inventaris of voorraad.
 • De schade is veroorzaakt tijdens de coronarellen in de periode van zaterdag 23 januari 2021 tot en met donderdag 28 januari 2021.
 • U bent niet (volledig) verzekerd voor de toegebrachte schade of u heeft een eigen risico op uw polisvoorwaarden moeten betalen.
 • U ontvangt niet op een andere wijze een vergoeding voor de toegebrachte schade.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • U verklaart of en zo ja, hoeveel u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren heeft ontvangen aan overheidssteun op grond van de minimisverordening.
 • U verklaart dat de vordering tot vergoeding van de schade wordt overgedragen aan de Staat der Nederlanden, dit kan door het ondertekenen van een acte van cessie.

Wat valt onder de tegemoetkoming?

U vraagt een tegemoetkoming aan voor de fysieke schade die niet door een verzekering (vanwege een eigen risico of onderverzekering) of op een andere wijze wordt vergoed. Met fysieke schade bedoelen we schade aan het bedrijfspand, inventaris en voorraad. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de soort schade. Denk hierbij aan herstelkosten om het pand terug te brengen in de oude staat, zoals het voor de rellen was. Wij gaan uit van de dagwaarde en redelijke herstelkosten. Kosten die u maakte om schade te voorkomen of te beperken vallen niet onder de kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

Aanvragen

Voor u een aanvraag doet, meldt u eerst de schade bij uw verzekeraar. Bent u niet verzekerd voor de schade? Vraag dan direct aan.
U vraagt uw tegemoetkoming uiterlijk 14 juni 2021 vóór 17:00 aan. Aanvragen gaat via een digitaal formulier in e-Loket. Voor e-Loket is eHerkenning op niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.

Let op: op 1 juli 2021 vervalt het niveau 1 en is het verplicht om minimaal eHerkenning niveau 2+ te hebben.

Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw DigiD.

Uw aanvraag omvat de volgende gegevens:

 • Gegevens over de onderneming, KvK, post- en bezoekadres.
 • Gegevens van de contactpersoon bij de onderneming, naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Rekeningnummer waar de tegemoetkoming op uitbetaald kan worden.
 • Omschrijving van de oorzaak van de schade, soort en omvang van de schade, locatie, datum en tijdstip van de toegebrachte schade.

Verplichte bijlagen:

 • Een door u ondertekende verklaring waarin u de vordering tot vergoeding van uw schade overdraagt aan de Staat der Nederlanden, Acte van cessie. Deze vindt u terug onder downloads.
 • Een de minimisverklaring. In deze verklaring geeft u aan dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen. Deze vindt u terug onder downloads.

Bent u verzekerd stuur dan de volgende bijlages mee:

 • verzekeringspolis (inclusief voorwaarden);
 • de melding(en) bij uw verzekeraar(s) en de ontvangstbevestiging hiervan;
 • het door de verzekeraar opgemaakt schaderapport;
 • het bewijs van uitkering door de verzekeraar.

Bent u niet verzekerd dan stuurt de volgende bijlages mee:

 • foto’s van de schade;
 • bewijsstukken van de verwachte herstelkosten;
 • bijlagen die relevant kunnen zijn voor uw aanvragen.

Bent u gemachtigd door de onderneming om de aanvraag in te dienen? Vul dan een machtigingsformulier in en stuur dit mee. Het machtigingsformulier vindt u onder downloads.

Tegemoetkoming aanvragen

Na uw aanvraag

Wij controleren uw gegevens en beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag een beslissing. Mochten er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, dan nemen wij contact met u op. De periode die u nodig heeft om de aanvraag volledig te maken kunnen wij met 8 weken verlengen. U kunt uw aanvraag bekijken en beheren op mijn.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.