Berekening steunpercentage | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Berekening steunpercentage

21-08-2020

Met een groenverklaring kan een lening worden afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente. Deze rentekorting geldt tijdens de looptijd van de groenverklaring.

Het totaal van de rentekortingen over de looptijd is de steun van de groenverklaring. Hoe deze steun moet worden berekend staat beschreven in de publicatie Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016.

  Formule

  In algemene zin wordt de steun (in de vorm van de rentekorting) die over een langere periode wordt genoten contant gemaakt tot de waarde op het tijdstip van toekenning daarvan.

  De formule die hiervoor wordt gehanteerd:

  formule groenregeling.

  N = de looptijd van de groenverklaring
  CF = het rentevoordeel van de groenverklaring na aftrek van belasting
  r = de discontovoet

  Waar hangt steunpercentage vanaf?

  Voor de berekening van het steunpercentage moet de discontovoet worden gebruikt die door de Europese Commissie wordt bepaald. Het steunpercentage hangt verder af van het deel van de investering dat met een lening wordt gefinancierd, de looptijd van de lening en het belastingtarief.

  Om het steunpercentage op het moment waarop de groenverklaring wordt afgegeven te kunnen bepalen, worden de volgende maximale rekenfactoren gehanteerd:

  • De gehele groene investering wordt met een lening gefinancierd.
  • een maximale looptijd van de lening van tien jaar
  • lineair aflossen van de lening tot een restwaarde van 0
  • te behalen rentevoordeel van 0,75% punt voor aftrek van vennootschapsbelasting
  • discontovoet zoals maandelijks vastgesteld door de Europese Commissie
  • tarief voor te betalen vennootschapsbelasting van 25%

  Rekentool

  In de rekentool, die te raadplegen is via onderstaande download, is als voorbeeld de berekening van het steunpercentage opgenomen op basis van de discontovoet zoals die op 1 juni 2016 voor Nederland gold.

  Op deze manier komt de steun van de Regeling uit op 2,98% van het groene projectvermogen voor een lening van 10 jaar. Voor een lening van 1 jaar is het steunpercentage 0,56%, voor een lening van twee jaar 0,56% + 0,50%, et cetera.

  Alle te gebruiken rekenfactoren zijn vast, met uitzondering van de discontovoet die maandelijks door de Europese Commissie wordt vastgesteld en gepubliceerd.
  Via onderstaande rekentool kan de actuele discontovoet worden ingevuld zodat het actuele steunpercentage berekend kan worden. Zie voor de actuele discontovoet.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.