Service menu right

Duurzame nieuwbouw van gebouwen met een industriefunctie (categorie 9h)

Voor nieuwe utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen, stelt het Bouwbesluit eisen aan de energieprestatie.

Voor industriële of agrarische gebouwen niet. Juist hier valt veel winst te behalen als het gaat om duurzaamheid.

Projecten

Nieuwe gebouwen met een industriefunctie komen in aanmerking voor een groenverklaring als zij zeer duurzaam en buitengewoon energiezuinig zijn.
De projecten in deze categorie zijn beperkt tot industriële of agrarische gebouwen die worden verwarmd. Gebouwen worden verwarmd omdat daar mensen werken. Gebouwen waar niet vaak mensen aanwezig zijn (zoals opslagloodsen, kassen en stallen), zijn dus uitgesloten.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van de te bouwen gebouwen met industriefunctie.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

  • De energieprestatiecoëfficiënt van de gebouwen moet nul of minder zijn.
  • Al het hout dat wordt gebruikt moet voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC).
  • Het hemelwater mag niet geloosd worden op het rioleringsstelsel.

Overige randvoorwaarden

Omdat er geen standaard EPC-berekening is voor gebouwen met een industriefunctie, wordt doorgaans de berekening voor een gebouw met een sportfunctie gebruikt. Ook als er geen warmtapwaterinstallatie aanwezig is, wordt in de berekening uitgegaan van een conventionele warmtapwaterinstallatie. De groenverklaring moet worden aangevraagd binnen zes maanden na de start van de fysieke werkzaamheden.

Bedragen groenverklaring

Met de groenverklaring kan € 400 per vierkante meter bruto vloeroppervlak groen gefinancierd worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.