Service menu right

Duurzame renovatie utiliteitsbouw (categorie 9g)

Een utiliteitsgebouw dat niet meer voldoet, wordt vaak afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Erg duurzaam is dat niet. Renovatie is beter.

Het betekent in ieder geval dat het gebouw een langere levensduur krijgt en dat veel materialen hergebruikt worden. En het is wel degelijk mogelijk om uit oogpunt van milieu en duurzaamheid per saldo een beter resultaat te bereiken met renovatie dan met nieuwbouw.

  Voor wie

  Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van de te renoveren utiliteitsgebouwen.

  Aanvragen

  Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

  Technische randvoorwaarden

  De renovatie van een utiliteitsgebouw komt in aanmerking voor een groenverklaring als er energiebesparende maatregelen worden toegepast die leiden tot een verbetering van de energie-index

  • met ten minste 0,6 (categorie 9g.1)
  • met ten minste 1,2 (categorie 9g.2)
  • met ten minste 1,8 (categorie 9g.3)
  • tot nul of lager (categorie 9g.4)

  Er moeten zo veel mogelijk materialen worden hergebruikt en al het hout dat wordt gebruikt moet voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC).
  Een volledig overzicht van eisen is te vinden in het document Maatregelen zeer duurzame renovatie utiliteitsbouw 2016 (hieronder te downloaden).

  Overige randvoorwaarden

  Alleen utiliteitsgebouwen waarvoor in het Bouwbesluit een energieprestatie-eis is vastgelegd, komen in aanmerking voor een groenverklaring (voor industriële of agrarische gebouwen zie categorie 9i – Duurzame renovatie van gebouwen met een industriefunctie). De groenverklaring moet worden aangevraagd binnen zes maanden na de start van de fysieke werkzaamheden.

  Bedragen groenverklaring

  Omdat de kosten voor het realiseren van dezelfde prestatie in een Rijks- of gemeentemonument hoger zijn, wordt het projectvermogen voor monumenten hoger vastgesteld.
  Met de groenverklaring kan een bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlak groen gefinancierd worden. Dit is afhankelijk van de bereikte verlaging van de energie-index (zie technische randvoorwaarden) en bedraagt maximaal:

  • € 300 (voor monumenten € 450; categorie 9g.1)
  • € 450 (voor monumenten € 600; categorie 9g.2)
  • € 600 (voor monumenten € 750; categorie 9g.3)
  • € 750 (voor monumenten € 1 000; categorie 9g.4)

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
  Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.