Service menu right

Herbestemming van monumenten tot woningen (categorie 9c)

Als er woningen komen in rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten, dan is het monumentale karakter belangrijker dan de energieprestatie.

Toch kunnen ook deze woningen behoorlijk energiezuinig zijn.

Projecten

Herbestemmingsprojecten in monumenten komen in aanmerking voor een groenverklaring als de energieprestatie voldoet aan een eerdere eis voor nieuwbouwwoningen; niet de vorige (zoals bij niet-monumentale gebouwen), maar de eis die daarvoor gold.

Indien een deel van het project een utiliteitsbestemming houdt, kan voor de renovatie daarvan een aanvullende groenverklaring worden aangevraagd (zie categorie 9g – Duurzame renovatie utiliteitsbouw).

Voor wie

Eigenaren van rijksmonumenten en van gemeentelijke monumenten.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

De energieprestatiecoëfficiënt van de gerealiseerde woningen moet gelijk zijn of beter dan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen werd voorgeschreven onmiddellijk voordat de vorige energieprestatie-eis in werking is getreden.
Al het hout dat wordt gebruikt moet voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC) en de geluidswering tussen de woningen onderling moet ten minste gelijk zijn aan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen wordt geëist.

Overige randvoorwaarden

Alleen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning en een woonbestemming hebben komen in aanmerking. De groenverklaring moet worden aangevraagd binnen zes maanden, nadat met de sloop en/of renovatie is begonnen.

Bedragen groenverklaring

Met de groenverklaring kan € 1.000 per vierkante meter bruto woonoppervlak groen gefinancierd worden, met een maximum van € 100.000 per woning.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.