Service menu right

Agrarisch natuurbeheer met grote impact (categorie 2.1h)

Agrarische ondernemers die grond beschikbaar stellen voor activiteiten die goed zijn voor de natuur, kunnen een vergoeding krijgen.

Daarnaast krijgen agrariërs een groenverklaring als zij grote, aaneengesloten stukken land gebruiken en er een grote positieve invloed op de natuur is.

Projecten

Activiteiten die leiden tot een grote positieve invloed op de natuur komen onder deze categorie voor een groenverklaring in aanmerking. Voorwaarde is dat deze activiteiten ook al subsidie krijgen op grond van hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2016.
Bij de activiteiten met de grootste impact wordt een deel van de grond (tijdelijk) uit productie genomen. Bijvoorbeeld bij plas-drasgebieden. Bij onder andere botanisch grasland wordt de opbrengst van het land sterk verminderd.

Groenverklaring alleen voor kmo's

Projecten in de landbouwsector ontvangen alleen een groenverklaring als de projectuitvoerder een kleine of middelgrote onderneming (kmo) is. Daarom moet u op het aanvraagformulier aangeven of u -als projectbeheerder- een kmo bent. De Europese Commissie stelde een gebruikersgids op. U kunt deze als leidraad nemen om te bepalen of uw bedrijf een kmo is. Bekijk de gebruikersgids.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

De activiteiten in deze categorie zijn opgenomen in de handleiding. Deze vindt u onder downloads.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.