Service menu right

Subsidieregeling SKNL natuurbeheer (categorie 2.1f)

Nederland kent veel waardevolle landbouw- en natuurgebieden die met provinciale subsidies beheerd worden. Bijvoorbeeld via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) natuurbeheer.

Projecten

Projecten die subsidie krijgen op grond van de SKNL natuurbeheer, komen in aanmerking voor een groenverklaring voor de ontwikkeling en het behoud van nieuwe natuur en nieuw landschap. Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van landbouwgrond, bos of natuur.

Groenverklaring alleen voor kmo's

Projecten in de landbouwsector ontvangen alleen een groenverklaring als de projectuitvoerder een kleine of middelgrote onderneming (kmo) is. Daarom moet u op het aanvraagformulier aangeven of u - als projectbeheerder - een kmo bent. De Europese Commissie stelde een gebruikersgids op. U kunt deze als leidraad nemen om te bepalen of uw bedrijf een kmo is. Bekijk de gebruikersgids.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *