Herbestemming tot woningen (categorie 9b) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Herbestemming tot woningen (categorie 9b)

26-04-2021

Op veel plekken in Nederland staan gebouwen leeg. Een deel daarvan kan verbouwd worden tot woningen. Dat is per definitie duurzaam, omdat er dan minder nieuwbouwwoningen nodig zijn.

Projecten

Herbestemmingsprojecten komen in aanmerking voor een groenverklaring als de energieprestatie voldoet aan de vorige eis voor nieuwbouwwoningen. Indien een deel van het project een utiliteitsbestemming houdt, kan voor de renovatie daarvan een aanvullende groenverklaring worden aangevraagd (zie categorie 9g – Duurzame renovatie utiliteitsbouw).

Voor wie?

Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van gebouwen.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

  • De energielabelklasse van de gerealiseerde woningen moet na de herbestemming energieklasse A of beter zijn.
  • Al het hout dat wordt gebruikt moet voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC).
  • De geluidswering tussen de woningen onderling moet ten minste gelijk zijn aan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen wordt geëist.

Overige randvoorwaarden

Alleen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning en een woonbestemming hebben, komen in aanmerking. De groenverklaring moet worden aangevraagd binnen zes maanden nadat met de sloop en/of renovatie is begonnen.

Bedragen groenverklaring

Met de groenverklaring kan € 1.000 per vierkante meter bruto woonoppervlak groen gefinancierd worden, met een maximum van € 100.000 per woning.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.