Service menu right

Regeling Innovatieve Vergassingstechnieken

Gesloten

De regeling Innovatieve Vergassingstechnieken gaf subsidie aan projecten die voor Nederland nieuwe of vernieuwende vergassingstechnologieën demonstreren.

Deze tender is gesloten. Het is niet meer mogelijk om voorstellen in te dienen. Op deze pagina leest u over lopende projecten.

Achtergrond

De verduurzaming van de energievoorziening is een belangrijk speerpunt van het kabinetsbeleid. Het kabinet zet in op 20% hernieuwbare energie in 2020 en zal daarvoor onder meer gebruik maken van biomassa en reststromen.

    Projectuitvoering en afronding

    Downloads: