Service menu right

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Gesloten

Investeert u in het verduurzamen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken? Door de energieprestatie met minimaal 3 stappen op de Energie-Index te verbeteren kunt u fiscaal voordeel krijgen door investeringen die u na 1 januari 2019 doet.

De heffingsvermindering wordt ook mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is het uitgangspunt de heffingsvermindering te baseren op verbeteringen in de energieprestaties van een huurwoning. Dit gebeurt door het vergelijken van het niveau vóór en ná de renovatie met minimaal 3 stappen verbetering in de Energie-Index.

De nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming is onderdeel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019. Dit betekent dat het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer op Prinsjesdag 2018.

Regeling per1 juli 2019 gesloten

De regeling is per 1 juli 2019 gesloten, omdat het budget op is. RVO.nl ontving meer meldingen dan het beschikbare budget. De regeling zal dan op zijn vroegst op 1 januari 2022 weer opengesteld worden voor nieuwe meldingen.

Meer informatie leest u in de Kamerbrief sluiting RVV Verduurzaming. Alle meldingen voorgenomen investering die we vóór 1 juli 2019 binnen hebben, nemen we in behandeling. Als de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden, krijgt u een voorlopige investeringsverklaring.

 

Budget

Er is een jaarlijks budget heffingsvermindering voor verhuurders die investeren in verduurzaming:

  • 2019-2021: cumulatief € 156 miljoen, met een maximum van € 78 miljoen in 2019 en 2020
  • Vanaf 2022 structureel € 104 miljoen

Voorwaarden

De RVV Verduurzaming is geen subsidie maar een fiscale regeling. U vraagt geen subsidie aan, maar u meldt een 'voorgenomen investering'. U komt in aanmerking voor de RVV Verduurzaming wanneer:

  • u als de corporatie of verhuurder n bezit bent van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen)
  • de huurprijs lager is dan de liberalisatiegrens
  • u verhuurderheffing moet betalen
  • u de woningen energetisch verbetert met ten minste 3 stappen in de Energie-Index
  • de woningen allemaal een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40, energieprestatie-indicator B of hoger
  • u een minimale investering per woning doet, afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen
  • u zorgt dat de renovatiewerkzaamheden binnen 3 jaar na aanmelding zijn afgerond

Op de pagina Energie-Index, heffingsvermindering, investering verhuurder leest u met welke bedragen de heffing wordt verminderd. Dit gebeurt op basis van het aantal gerealiseerde stappen binnen de Energie-Index.

Processtappen

In het schema ziet u alle processtappen van een melding voor de RVV Verduurzaming.

Aanvragen

U kunt geen melding voorgenomen investeringen meer doen. Het is nog wel mogelijk om uitgevoerde investeringen te melden via mijn.rvo.nl.

Meer weten?