Melden waterschade na overstromingen in Limburg juli 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Regeling WTS juli 2021 (waterschade Limburg)

06-10-2021

De Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 (Regeling WTS juli 2021) geeft een tegemoetkoming voor waterschade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen hiervan gebruik maken.

De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. U kunt uw waterschade melden tot en met 15 december 2021. Na uw melding nemen we contact met u op. U weet dan of u recht heeft op vergoeding van een deel van uw schade. Meer informatie vindt u bij 'Na uw melding'.

U hoeft niet te wachten met herstel van uw waterschade. Zorg wel voor bewijs van uw schade met foto's en film. De waterschade moet daarop goed te zien zijn.

Bent u verzekerd voor de schade? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Voorwaarden WTS

 • Uw schade valt binnen de soorten waterschade en kosten waarvoor vergoeding gegeven wordt. Bekijk welke dat zijn op de pagina 'Soorten waterschade, kosten en maximale vergoeding'.
 • U heeft schade in het schadegebied*.
 • De schade is niet redelijkerwijs verzekerbaar.
 • De schade mag niet komen door eigen schuld. Of omdat u onvoldoende maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen.
 • De schade is ontstaan door overstroming, afstromend water of een combinatie van beide**.
 • De schade is ontstaan in de periode van 13 tot en met 20 juli 2021.
 • U meldt uiterlijk 15 december 2021 uw schade. Heeft u al het formulier 'Centrale Registratie Aangericht Schade' bij de gemeente ingevuld? Dan hoeft u geen melding meer bij ons te doen.
 • U ondertekent het WTS-aanvraagformulier binnen 14 dagen nadat u het ontvangt van de schade-expert. Lees hier mee over onder 'Na uw melding'.

*Schadegebied

Het schadegebied is Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant. Zie kaart Schadegebied Limburg en Noord-Brabant.

**Overstroming

Overstroming van:

 • de Maas;
 • zijrivieren van de Maas;
 • beken in Limburg;
 • en het onbedijkte deel langs de Maas in Brabant. Dit loopt vanaf de grens met Limburg tot aan Boxmeer.

Afstromend water

Afstromend water door hevige neerslag in Zuid-Limburg.

Soorten waterschade, kosten en vergoeding

De Regeling WTS juli 2021 vergoedt een deel van de waterschade en kosten. U doet de melding voor één of meer soorten waterschade. Meld ook de schade waarvan het precieze schadebedrag pas later bekend wordt. De soorten waterschade en kosten die u kunt melden en de maximale vergoeding vindt u op de pagina Soorten waterschade, kosten en maximale vergoeding.

Uw waterschade melden

U kunt uw schade uiterlijk 15 december 2021 melden via de knop 'Direct uw melding regelen'. Bedrijven hebben voor hun melding minimaal eHerkenning niveau 2 + of machtiging 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Let op: Vanaf 1 november 2021 kan inloggen met DigiD niet meer met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf deze datum heeft u de DigiD-app óf DigiD met sms-controle nodig. RVO kiest hiervoor om uw gegevens beter te beschermen.

Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan. Lees meer over machtigingen.

Is het adres van uw bedrijf gelijk aan het adres waar u woont en heeft u ook schade aan uw privébezit? Doe dan 2 aparte meldingen.

Direct uw melding regelen

Na uw melding WTS

 • U ontvangt na uw melding van ons een bevestigingsmail.
 • Als uw melding voldoet aan de voorwaarden schakelen wij een onafhankelijke schade-expert in.
 • De expert plant een afspraak in om met u de waterschade op te nemen.
 • De expert komt langs en legt de schade vast in een taxatierapport.
 • De expert stuurt u het WTS-aanvraagformulier met het taxatierapport toe.
 • U ondertekent het WTS-aanvraagformulier en geeft aan of u wel of niet akkoord gaat met de taxatie. U ondertekent uiterlijk binnen 14 dagen nadat u het WTS-aanvraagformulier en het taxatierapport ontvangen heeft.
 • De expert stuurt het WTS-aanvraagformulier met het taxatierapport naar ons.
 • Vanaf het moment dat wij van de schade-expert het WTS-aanvraagformulier hebben ontvangen, geldt de wettelijke behandeltermijn van 13 weken. Ondanks deze wettelijke periode, doen wij ons best om binnen 4 tot 6 weken tot betaling te komen. Dit geldt voor het standaardproces, niet voor complexe aanvragen of bij bijzondere situaties.

Taxatie WTS

De schade-expert verzorgt de taxatie. Hij neemt de waterschade met u op en verwerkt dit in het taxatierapport. Op het WTS-aanvraagformulier geeft u aan of u het wel of niet eens bent met de taxatie en zet u uw handtekening. Vervolgens zorgt de schade-expert dat dit formulier, samen met het taxatierapport, bij ons komt. Dit moet binnen 14 dagen nadat u het WTS-aanvraagformulier heeft gekregen. Zie ook de informatie bij 'Na uw melding'.

Niet eens met de taxatie?

Gaat u niet akkoord met de taxatie? U tekent het rapport maar geeft aan dat u niet akkoord bent met de taxatie en waarom u niet akkoord bent. U ontvangt dan van ons een brief 'voorgenomen besluit' met daarin de berekende tegemoetkoming op basis van de huidige taxatie. Daarna kunt u kiezen toch nog akkoord te gaan met de tegemoetkoming. Of u vraagt om een hertaxatie.

Kiest u voor hertaxatie? Dan vragen wij een 2e onafhankelijke expert uw schade te taxeren. Daarbij is het volgende belangrijk om te weten:

 • Met de hertaxatie berekenen we de uiteindelijke tegemoetkoming. Ook als deze lager is dan bij de 1e taxatie.
 • U kunt maar één keer hertaxatie aanvragen.
 • Zijn de schade en kosten die uit de hertaxatie komen hetzelfde als bij de 1e taxatie? Dan betaalt u de taxatiekosten van de hertaxatie zelf.

Als u een hertaxatie aanvraagt, kunt u alvast een voorschot op de tegemoetkoming ontvangen. In de brief 'voorgenomen besluit' leest u hoe u dit voorschot aanvraagt.

WTS in beeld

Op de pagina WTS in beeld ziet u hoeveel zijn gedaan en hoeveel meldingen we doorzetten naar schade-expertise.

Wetten en regels

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) geldt voor de overstromingen in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant van juli 2021. Het kabinet stelde dat vast op 16 juli 2021. Het schadegebied is later uitgebreid naar Noord-Brabant.

De Regeling WTS 2021 is op 9 september 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.