Melden waterschade na overstromingen in Limburg juli 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Rekenvoorbeelden WTS

27-09-2021

De Regeling WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021. Op deze pagina ziet u een aantal rekenvoorbeelden. Hiermee kunt u onder meer de hoogte van uw vergoeding en de drempelwaarde berekenen.

Particulier

U heeft schade aan uw woning: € 15.000
U heeft schade aan uw inboedel: € 10.000
U heeft schade aan uw auto en voldoet aan voorwaarden
U heeft evacuatiekosten gemaakt: € 300
U heeft beredderings- en opruimingskosten gemaakt: € 1.000

Bereken de drempelwaarde

Voor de berekening van uw drempelwaarde, telt u de schade- en kostenbedragen bij elkaar op. De schade aan uw auto en de evacuatiekosten horen hier niet bij. Als u schade heeft aan uw auto en/of evacuatiekosten geeft gemaakt, krijgt u een (minimum) tegemoetkoming hiervoor. Ongeacht de hoogte van deze kosten.

Berekening drempelwaarde: € 15.000 + € 10.000 + € 1.000 = € 26.000.
Dit is hoger dan € 667. Als u aan de voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor de vergoeding.

Bereken uw vergoeding

U vermenigvuldigt de schadebedragen met de percentages zoals u ze vindt in de tabel. Voor uw auto en de evacuatiekosten wordt het (minimale) tegemoetkomingsbedrag gebruikt.
Berekening vergoeding: (€ 15.000 * 90%) + (€ 10.000 * 90%) + € 2.700 + € 304 + (€ 1.000 * 65%) = € 26.154.

Bedrijf, rekenvoorbeeld 1

U heeft schade aan vaste en vlottende activa: € 2.000
U heeft bedrijfsschade: € 1.000
U heeft opstartkosten gemaakt: € 1.000
U heeft evacuatiekosten gemaakt: € 300
U heeft beredderings- en opruimingskosten gemaakt: € 2.000

Bereken de drempelwaarde

Voor de berekening van uw drempelwaarde, telt u de schade- en kostenbedragen bij elkaar op. De evacuatiekosten horen daar niet bij. Als u evacuatiekosten geeft gemaakt, krijgt u een minimum tegemoetkoming hiervoor. Ongeacht de hoogte van uw evacuatiekosten.

Berekening drempelwaarde: € 2.000 + € 1.000 + € 1.000 + € 2.000 = € 6.000.
Dit is hoger dan € 1.322. Als u aan de voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor de vergoeding.

Bereken uw eigen risico

U telt de schade- en kostenbedragen (exclusief evacuatiekosten) bij elkaar op: € 2.000 + € 1.000 + € 1.000 + € 2.000 = € 6.000. In uw geval is het eigen risico € 6.000 * 35% = € 2.450. Dat is lager dan € 6.014.

Bereken uw vergoeding

Uw vergoeding is het schadebedrag minus het eigen risico plus de minimale tegemoetkoming voor evacuatiekosten. Uw vergoeding is € 6.000 – € 2.450 + € 901 = € 4.451.

Bedrijf, rekenvoorbeeld 2

Schade aan vaste en vlottende activa: € 5.000
U heeft bedrijfsschade: € 3.500
U heeft opstartkosten gemaakt: € 4.000 
U heeft evacuatiekosten gemaakt: € 2.000
U heeft beredderings- en opruimingskosten gemaakt: € 6.500

Bereken de drempelwaarde

Voor de berekening van uw drempelwaarde, telt u de schade- en kostenbedragen bij elkaar op. De evacuatiekosten horen daar niet bij. Als u evacuatiekosten geeft gemaakt, krijgt u een minimum tegemoetkoming hiervoor. Ongeacht de hoogte van uw evacuatiekosten.

Berekening drempelwaarde: € 5.000 + € 3.500 + € 4.000 + € 6.500 = € 19.000
Dit is hoger dan € 1.322. Als u aan de voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor de vergoeding.

Bereken uw eigen risico

U telt de schade- en kostenbedragen (exclusief evacuatiekosten) bij elkaar op. € 19.000 * 35% = € 6.650. Dit is hoger dan € 6.014. Uw eigen risico is maximaal € 6.014.

Bereken uw vergoeding

Uw vergoeding is het schadebedrag minus het maximale eigen risico plus de tegemoetkoming voor evacuatiekosten. Uw vergoeding is € 19.000 – € 6.014 + € 2.000 = € 14.986.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.