Melden waterschade na overstromingen in Limburg juli 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Soorten waterschade, kosten en de maximale vergoeding

27-09-2021

Op deze pagina leest u voor welke schade- en kostensoorten u de melding kunt doen. De Regeling WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021.

Schade particulieren

 • Schade aan uw woning, woonwagen of woonschip: het gaat om schade aan muren, deuren en ramen.
 • Schade aan uw inboedel: dit is schade aan alle spullen in uw woning van stoffering tot de meubels. Uitzondering hierop zijn verzamelingen boeken, voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.
 • Schade aan personenauto’s: dit is schade aan auto’s die technisch total loss zijn en WA of WA+ verzekerd zijn.

Schade bedrijven

 • Schade aan vaste activa: dit is schade aan uw bedrijfsgebouwen, bedrijfsterreinen en bedrijfsgebonden installaties.
 • Schade aan vlottende activa: dit is schade aan ander bezit van uw bedrijf, zoals voorraad en grondstoffen.
 • Bedrijfsschade (dieren): dit geldt alleen voor dieren en niet voor omzetverlies. Het gaat om verlies van inkomsten, doordat uw bedrijf dieren heeft verloren of omdat die gewond zijn geraakt.
 • Teeltplanschade: hieronder valt financieel verlies. U heeft meer dan 20% productieverlies dan verwacht. 
  De schadetermijn voor teeltplanschade gaat in op 13 juli 2021. En telt tot het moment waarop het bedrijf weer op zijn normale productieniveau werkt. De periode waarover u schade vergoed krijgt, is maximaal 52 weken.
 • Opstartkosten: dit zijn de kosten die u heeft gemaakt voor het opnieuw starten van een installatie in uw productieproces.

Schade religieuze instanties, stichtingen en verenigingen

 • Schade aan vaste activa: dit is schade aan uw gebouwen en terreinen in eigen bezit.
 • Schade aan vlottende activa: dit is schade die u heeft aan ander bezit, zoals voorraad en grondstoffen.

Schade gemeenten, provincies en overheidsinstanties

 • Schade aan vaste activa: dit is schade aan gebouwen en terreinen die in uw bezit zijn.
 • Schade aan vlottende activa: dit is schade aan ander bezit, zoals voorraad en grondstoffen.
 • Schade aan openbare voorzieningen voor verkeer: dit zijn kosten voor het herstel van uw voorzieningen.

Algemene kosten

 • Evacuatiekosten: dit zijn kosten voor bijvoorbeeld vervoer en opslag, huisvesting en verzekering van opgeslagen zaken. Deze kosten maakte u op advies of besluit van het bevoegd gezag.
 • Bereddingskosten: dit zijn kosten voor directe noodmaatregelen voor ieder adres met overstromingsrisico, die schade voorkomen of zorgen voor minder kosten. Bijvoorbeeld:
  • waterkeringen opwerpen of sterker maken.
  • wateroverlast kleiner maken door werken die de afvoer verbeteren.
 • Opruimingskosten: dit zijn kosten voor opruiming voor ieder risicoadres.
Voor deze algemene kosten geldt dat u ze betaalt aan andere organisaties of personen of voor extra arbeid in eigen beheer. Particulieren, religieuze instanties, stichtingen en verenigingen krijgen geen vergoeding voor extra arbeid in eigen beheer.

Vergoedingen

De Regeling WTS juli 2021 vergoedt een deel van de waterschade en kosten. In het overzicht ziet u welke vergoedingen voor u gelden.

Particulieren

 Vergoeding van het schade- of kostenbedragMaximale bedrag
EvacuatiekostenMinimaal € 304€ 597
Bereddings- en opruimingskosten65% 
Schade aan personenauto’s€ 2.700€ 2.700
Schade aan inboedel90%€ 32.400
Schade aan woning, woonwagen of woonschip90% 

U heeft recht op vergoeding als het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten en schade aan personenauto’s, hoger is dan € 667.

Bedrijven

 Vergoeding van het schade- of kostenbedrag
Evacuatiekosten€ 901 of meer als u dit aantoont
Bereddings- en opruimingskosten65%
Opstartkosten65%
Schade aan vaste en vlottende activa65%
Teeltplanschade bij agrarische bedrijven65%
Bedrijfsschade bij agrarische bedrijven (dieren)65%

U heeft recht op vergoeding als het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten, hoger is dan € 1.322.Het eigen risico is het bedrag dat, buiten de evacuatiekosten, niet voor vergoeding in aanmerking komt. Voor bedrijven geldt dat dit 35% van de schade- en kostenbedragen is, maar niet hoger dan € 6.014.

Religieuze instanties, stichtingen en verenigingen

 Vergoeding van het schadebedrag of kostenMaximale vergoeding
Evacuatiekosten€ 304€ 597
Evacuatiekosten als u een zorginstelling of onderneming in stand houdt€ 901 of meer als u dit aantoont 
Bereddings- en opruimingskosten65% 
Schade aan vaste en vlottende activa90%€ 32.400 (voor vlottende activa)
Schade aan vaste en vlottende activa als u een zorginstelling of onderneming in stand houdt65% 

U heeft recht op vergoeding als het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten, hoger is dan € 667.

Gemeenten, provincies en overheidsinstanties

 Vergoeding van het schadebedrag of kosten
Evacuatiekosten€ 901 of meer als u dit aantoont
Bereddings- en opruimingskosten65%
Schade aan openbare infrastructurele voorzieningen58,5%
Schade aan vaste en vlottende activa58,5%

U heeft recht op vergoeding als het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten, hoger is dan € 1.322.

 

Rekenvoorbeelden

Op de pagina Rekenvoorbeelden WTS ziet u een aantal rekenvoorbeelden. Hiermee kunt u onder meer de hoogte van uw vergoeding en de drempelwaarde berekenen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.