Regio Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Regio Deals

Gesloten
04-11-2020

Op 14 februari 2020 maakte het kabinet een selectie van 14 deals bekend uit de 26 aangemelde voorstellen voor de derde tranche Regio Deals. In totaal stelt het Rijk € 180 miljoen voor deze deals beschikbaar.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Er komt geen volgende tranche.

14 deals

De volgende 14 deals zijn uitgekozen om in 2020 te worden uitgewerkt in een Regio Deal: Groningen stad Noord, Groningen-Oost, Zwolle, Veluwe, Rivierenland, CleanTechRegio, Noordoost Brabant, Noord-Limburg, Drechtsteden, Zuid-Hollandse Delta, Utrecht, Kop van Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Oost Friesland.

Onder leiding van de minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloot het kabinet welke voorstellen worden uitgewerkt tot Regio Deal. In de brief aan de Kamer van minister Schouten en minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, leest u hier meer over.

Regio Deals - 3 tranches

  • Eerste tranche - In het regeerakkoord zijn 6 regionale opgaven benoemd. Hiervan zijn er 4 uitgewerkt tot Regio Deal: Brainport Eindhoven, Zeeland, Rotterdam-Zuid en ESTEC en Space Campus Noordwijk.
  • Tweede tranche - Eind 2018 werd de regeling opengesteld voor de tweede tranche. Het kabinet koos toen 12 voorstellen uit 88 aanmeldingen. Deze deals zijn in de loop van 2019 gesloten. Meer hierover leest u op de pagina Regio Deals - tweede tranche.
  • Derde tranche – in februari 2020 heeft het kabinet 14 voorstellen geselecteerd. Deze deals worden in de loop van 2020 uitgewerkt en gesloten. Meer hierover leest u op de pagina Regio Deals – derde tranche.

Achtergrond

De regio is de plek waar kansen en uitdagingen samenkomen. Daar wonen en werken mensen, die genieten van natuur en landschap. Ze maken gebruik van voorzieningen zoals het openbaar vervoer, onderwijs en zorg. Ondernemers ontwikkelen er nieuwe producten en diensten.

Elke regio heeft iets unieks en eigens. Ook de manier waarop ze uitdagingen in het gebied samen oppakken, is verschillend. De Regio Deals sluiten aan bij de eigen kracht van elke regio en bij de regionale kenmerken. Dat gebeurt met geld, een integrale aanpak, kennis en andere middelen.

Als het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen regionale opgaven aanpakken, versterkt dit de brede welvaart en leefbaarheid in de regio’s en daarmee in Nederland. Dat is de centrale gedachte achter de Regio Deals en de Regio Envelop in het regeerakkoord.

Het Rijk kan belemmeringen in regelgeving en beleid wegnemen, netwerken ondersteunen of helpen om kennis te bundelen en te delen. Ook andere praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld door andere investeringsmiddelen in te zetten.

Het ministerie van LNV coördineert de Regio Deals en de bijdragen uit de Regio Envelop. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van BZK en in samenwerking met andere departementen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.