Regio Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Regio Deals

Gesloten
24-08-2021

Sinds juli 2020 zijn er 30 Regio Deals in uitvoering. Ze zijn het resultaat van de Regio Envelop van € 950 miljoen uit het regeerakkoord.

In 2 tranches konden regio's voorstellen aanmelden om de brede welvaart in de regio te versterken. Het kabinet maakte uit deze voorstellen een keuze. Dit heeft geleid heeft tot 30 Rijk-regio samenwerkingen. De deals hebben een looptijd tot en met 2023 of 2024.

De regeling is gesloten. Aanvragen is niet meer mogelijk. Er komt geen volgende tranche.

30 deals

De volgende deals zijn tot nu toe gesloten: Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland, Noordoost Fryslân/Holwerd aan Zee, Zuid- en Oost Drenthe, Twente, Achterhoek, Parkstad Limburg, Zeeland, Rotterdam-Zuid, Brain-Port Eindhoven, Foodvalley, BES-Eilanden, ZaanIJ, Den Haag-Zuidwest, het Groene  Hart, Midden- en West Brabant, Noordelijk-Flevoland  Groningen-Noord, Oost-Groningen, Zwolle, Veluwe, Rivierenland, CleanTechRegio, Noordoost Brabant, Noord-Limburg, Drechtsteden, Zuid-Hollandse Delta, Utrecht Overvecht, Batau en Vollenhove, Kop van Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen en Zuidoost Friesland.

Regio Deals - 3 tranches

  • Eerste tranche - In het regeerakkoord zijn 6 regionale opgaven benoemd. Hiervan zijn er 5 uitgewerkt tot Regio Deal: Brainport Eindhoven, Zeeland, Rotterdam-Zuid, BES-Eilanden en ESTEC/Space Campus Noordwijk.
  • Tweede tranche - Eind 2018 werd de regeling opengesteld voor de tweede tranche. Het kabinet koos toen 12 voorstellen uit 88 aanmeldingen. Deze deals zijn in de loop van 2019 gesloten. Meer hierover leest u op de pagina Regio Deals - tweede tranche.
  • Derde tranche – in februari 2020 heeft het kabinet 14 voorstellen geselecteerd. Deze deals zijn in juli 2020 gesloten. Meer hierover leest u op de pagina Regio Deals – derde tranche.

Achtergrond

De regio is de plek waar kansen en uitdagingen samenkomen. Daar wonen en werken mensen, die genieten van natuur en landschap. Ze maken gebruik van voorzieningen zoals het openbaar vervoer, onderwijs en zorg. Ondernemers ontwikkelen er nieuwe producten en diensten.

Elke regio heeft iets unieks en eigens. Ook de manier waarop ze uitdagingen in het gebied samen oppakken, is verschillend. De Regio Deals sluiten aan bij de eigen kracht van elke regio en bij de regionale kenmerken. Dat gebeurt met geld, een integrale aanpak, kennis en andere middelen.

Als het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen regionale opgaven aanpakken, versterkt dit de brede welvaart en leefbaarheid in de regio’s en daarmee in Nederland. Dat is de centrale gedachte achter de Regio Deals en de Regio Envelop in het regeerakkoord.

Het Rijk kan belemmeringen in regelgeving en beleid wegnemen, netwerken ondersteunen of helpen om kennis te bundelen en te delen. Ook andere praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld door andere investeringsmiddelen in te zetten.

Het ministerie van LNV coördineert de Regio Deals en de bijdragen uit de Regio Envelop. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van BZK en in samenwerking met andere departementen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.