Service menu right

Regio Deals

Spelen in uw regio maatschappelijke problemen met een sociale, ecologische en/of economische invalshoek? Het Rijk biedt de mogelijkheid om deze problemen samen met regionale partners op integrale wijze aan te pakken met een Regio Deal. Zo versterken we de brede welvaart en de leefbaarheid in de regio's en daarmee in heel Nederland.

Regio’s kunnen zelf voorstellen aanmelden voor een Regio Deal. Daarin worden afspraken gemaakt om regionale opgaven samen aan te pakken. Onder leiding van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit het kabinet welke voorstellen in aanmerking komen om te worden uitgewerkt tot een Regio Deal.

Het kabinet stelt voor de aanpak van regionale opgaven middelen beschikbaar vanuit de Regio Envelop. Vanuit die envelop heeft het kabinet € 950 miljoen beschikbaar gesteld voor versterking van de regio's.

Regio Deals - voorgaande tranches

  • Eerste tranche - In het regeerakkoord zijn 6 regionale opgaven benoemd. Hiervan zijn er 5 uitgewerkt tot Regio Deal: Brainport Eindhoven, Zeeland, Rotterdam-Zuid, ESTEC en Space Campus Noordwijk.
  • Tweede tranche (aanmelding gesloten) - Eind 2018 werd de regeling opengesteld voor de tweede tranche. Het kabinet koos toen 12 voorstellen uit 88 aanmeldingen. Deze deals zijn in de loop van 2019 gesloten. Meer hierover leest u op de pagina Regio Deals - tweede tranche.

Achtergrond

De regio is de plek waar kansen en uitdagingen samenkomen. Daar wonen en werken mensen, die genieten van natuur en landschap. Ze maken gebruik van voorzieningen zoals het openbaar vervoer, onderwijs en zorg. Ondernemers ontwikkelen er nieuwe producten en diensten.

Elke regio heeft iets unieks en eigens. Ook de manier waarop ze uitdagingen in het gebied samen oppakken, is verschillend. De Regio Deals sluiten aan bij de eigen kracht van elke regio en bij de regionale kenmerken. Dat gebeurt met geld, een integrale aanpak, kennis en andere middelen.

Als het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen regionale opgaven aanpakken, versterkt dit de brede welvaart en leefbaarheid in de regio’s en daarmee in Nederland. Dat is de centrale gedachte achter de Regio Deals en de Regio Envelop in het regeerakkoord.

Het Rijk kan belemmeringen in regelgeving en beleid wegnemen, netwerken ondersteunen of helpen om kennis te bundelen en te delen. Ook andere praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld door andere investeringsmiddelen in te zetten.

Het ministerie van LNV coördineert de Regio Deals en de bijdragen uit de Regio Envelop. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van BZK en in samenwerking met andere departementen.