Afwegingskader Regio Deals - tweede tranche | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Afwegingskader Regio Deals - tweede tranche

06-09-2019

Het onderstaande schema vormt het inhoudelijke afwegingskader voor two-pagers die aangemeld worden in de tweede tranche.

Dit afwegingskader is gebaseerd op de randvoorwaarden zoals genoemd in de Kamerbrief Aanpak Regio Deals.

Afwegingskader Regio Deals

1.    Inhoudelijke aspecten
aIn hoeverre is er sprake van een meervoudige opgave?
bIn hoeverre is er sprake van een integrale aanpak van de regionale opgave?
 
- Er is een duidelijk verband tussen de voorgestelde aanpak en de regionale opgave (doeltreffendheid);
- De aanpak bestaat uit een aantal verschillende, samenhangende pijlers;
- Op elke pijler wordt actie ondernomen.
cIs er een te verwachten positief effect op brede welvaart?
dSluit de aanpak aan bij inhoudelijke doelen uit het Regeerakkoord (of Rijksbeleid)?
eVraagt u om een niet-financiële inzet en bijdrage aan het Rijk?
fIs er voldoende output te verwachten in de periode 2019-2022?
2.    Regionale aspecten
aGeeft u aan waarom deze opgave kenmerkend is voor deze regio?
bIs omschreven wie de doelgroep(en) is/zijn van de Regio Deal c.q. voor wie de regionale opgave geldt?
cIs er bovenregionale uitstraling (regio-overstijgend effect) of gaat deze opgave de draagkracht van de regio te boven?
3.    Financiële aspecten
aValt het voorstel binnen de bandbreedte van € 5 miljoen - € 40 miljoen?
bZijn er toezeggingen omtrent (ten minste) evenredige cofinanciering?
cIs financiële houdbaarheid (het financieringsmodel) geborgd?
dIs er een doelmatige besteding van middelen te verwachten?
4.    Organisatorische aspecten
aGeeft u aan hoe u de governance invult?
bIs er sprake van PPS/Triple Helix-samenwerkingsverbanden?
cIs er voldoende organisatorisch vermogen voor realisatie in 2019-2022?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.