Regio Deals | RVO.nl

Service menu right

Regio Deals - derde tranche

17-08-2020

Regio’s konden van 9 september tot 1 december 2019 voorstellen aanmelden voor de derde tranche Regio Deals. Er zijn 26 voorstellen aangemeld, die in totaal een budget van € 474 miljoen vragen uit de Regio Envelop. Voor deze tranche is € 180 miljoen beschikbaar.

U kunt geen voorstellen meer aanmelden. Op 14 februari 2020 heeft het kabinet de selectie bekend gemaakt met een Kamerbrief.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nodigde via de Staatscourant regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit om voorstellen aan te melden. Op 6 september 2019 stuurde de minister van LNV hier een Kamerbrief over. Ze deed dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op de pagina Regio Deals leest u meer over de achtergrond van deze regeling.

Budget

 • Voor de derde tranche van de Regio Deals is € 180 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop.
 • De eenmalige bijdrage uit de Regio Envelop bedraagt per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.
 • De regio/regionale partners moet(en) minimaal hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdragen. Deze cofinanciering moet komen uit publieke middelen.
 • De eenmalige bijdrage uit de Regio Envelop en de bijdragen van de regionale partners kunnen een hefboom zijn voor andere financiële middelen voor de aanpak van de regionale opgave in de Regio Deal.
 • De totale financiële omvang voor de aanpak van de regionale opgave in de Regio Deal kent geen bovengrens. De rijksbijdrage uit de Regio Envelop is een van de elementen daarvan.

Voorwaarden

 • Het voorstel voor de Regio Deal moet voldoen aan de 4 aspecten van het afwegingskader in de Staatscourant: inhoudelijk, regionaal, financieel en organisatorisch.
 • Het voorstel moet bijdragen aan de brede welvaart en het moet gaan om een meervoudige regionale opgave. Voor deze opgave moet een integrale aanpak noodzakelijk zijn.
 • Uit het voorstel moet blijken dat er publieke cofinanciering beschikbaar is en dat het voldoet aan de principes van good governance.
 • Het voorstel moet de uitvoeringskracht hebben om binnen de periode 2020-2022 concrete resultaten te kunnen bereiken.
 • De totaal gevraagde bijdrage voor de voorstellen die uitgewerkt worden tot Regio Deals, moet passen binnen het beschikbare budget voor de derde tranche. Dit budget bedraagt € 180 miljoen.
Niet alle voorstellen die aan het afwegingskader voldoen, worden een Regio Deal. Alleen de beste voorstellen komen in aanmerking om tot een Regio Deal te worden uitgewerkt. Dit gebeurt door de regionale partijen en het Rijk, onder leiding van het ministerie van LNV.
Bij de selectie houdt het kabinet rekening met een evenwichtige verdeling over de 4 landsdelen. Hierdoor kan het voorkomen dat een goed voorstel toch niet in aanmerking komt voor een Regio Deal. Bij de selectie houdt het kabinet nadrukkelijk rekening met de vorige 2 tranches van de Regio Deals.

Voorstel aanmelden

 • Regio’s konden vanaf 9 september 2019 tot 1 december 2019 voorstellen indienen. De regeling is gesloten. U kunt geen voorstellen meer aanmelden.
 • Voorstellen die wij aan het begin van deze periode ontvingen, behandelen we hetzelfde als later ingestuurde voorstellen.
 • Na begin 2020 besluit het kabinet welke voorstellen worden uitgewerkt tot een Regio Deal (convenant).
 • Meer informatie vindt u in het Regio Deals Stappenplan.

Beoordeling en selectie

 • Het ministerie van LNV beoordeelt de voorstellen op basis van het afwegingskader in de Staatscourant en de eisen in de Kamerbrief.
 • Het ministerie betrekt ook andere departementen bij het beoordelen van de voorstellen.
 • Het kabinet maakt de uiteindelijke selectie en besluit begin 2020 welke voorstellen worden uitgewerkt tot Regio Deals.
 • Alle aanmelders van een voorstel ontvangen een brief met de uitslag, ook als hun voorstel niet geselecteerd is.
 • oDe ondertekening van de Regio Deals volgt naar verwachting in de zomer van 2020.

Regio Deals Planning - derde tranche

 1. Opsturen voorstel - vóór 1 december 2019
 2. Analyse ovan de ontvangen voorstellen - odecember/januari 2019
 3. Selectie van de uit te werken deals begin 2020
 4. Uitwerking van de deals door Rijk en regio  voorjaar 2020 – zomer 2020
 5. Ondertekenen Regio Deals zomer 2020o

Overzicht 26 voorstellen - derde tranche

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.