Regio Deals | RVO.nl

Service menu right

Stappenplan Regio Deals - derde tranche

29-11-2019

Stappenplan voorstel aanmelden voor de derde tranche van de Regio Deals.

Stap 1. Een voorstel aanmelden

  • In de periode van 9 september tot 1 december 2019 kunt u namens uw regio een voorstel aanmelden via het aanmeldformulier. Zorg ervoor dat uw voorstel vóór 1 december binnen is.
  • Heeft u vragen tijdens het schrijven van het voorstel? Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Neem contact met ons op.
  • Dien uw voorstel in volgens het format in het aanmeldformulier. In dit format kunt u uw voorstel kort en bondig presenteren. De vragen komen voort uit de voorwaarden in het afwegingskader in de Staatscourant.
  • Nadat u het voorstel heeft aangemeld, ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging.

Stap 2. Analyse van de ontvangen voorstellen

In december 2019/januari 2020 worden de voorstellen beoordeeld aan de hand van het afwegingskader in de Staatscourant . Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) betrekt hierbij de andere departementen.

Stap 3. Selectie van de uit te werken deals

De minister van LNV bepaalt in het eerste kwartaal van 2020 welke regio’s met het Rijk aan de slag gaan om hun voorstel uit te werken in een Regio Deal. De minister bepaalt dit in overleg met de minister van BZK en met collega-bewindspersonen. Alle regio’s die een voorstel aanmelden, ontvangen hierover een brief. Het kabinet selecteert de voorstellen op:

  • hun bijdrage aan de brede welvaart;
  • de meervoudigheid van de opgaven;
  • de integrale aanpak;
  • governance;
  • de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken;
  • de beschikbaarheid van publieke cofinanciering uit de regio.

Stap 4. Samen uitwerken tot een Regio Deal

Uw voorstel hoeft niet tot achter de komma af te zijn. Na de selectie werken de betrokken partijen uit de regio, het minsterie van LNV en andere betrokken ministeries de voorstellen gezamenlijk uit. Al deze partijen gaan samen om tafel om afspraken te maken over de invulling van de Regio Deal. Dit gebeurt in de periode van begin 2020 tot de zomer van 2020.

Stap 5. De Regio Deal sluiten

Na de verdere uitwerking van het voorstel sluiten de betrokken partijen naar verwachting in de zomer van 2020 de Regio Deal. Dit gaat gepaard met het beschikbaar stellen van bijdragen uit de Regio Envelop voor de aanpak van de deal. Vervolgens gaan de betrokken partijen aan de slag met de uitvoering van de Regio Deal.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.