Veelgestelde vragen Regio Deals - derde tranche | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Regio Deals - derde tranche

Veelgestelde vragen

Wat verstaan we onder een regio?

De regio is geen vaststaande geografische of bestuurlijk-administratieve eenheid. Het is een gebied dat partijen zelf als de meest effectieve schaal zien om tot oplossingen te komen voor hun regionale opgave. Bestaande of nieuwe regionale samenwerkingsverbanden kunnen een voorstel doen voor een Regio Deal. Die samenwerkingsverbanden kunnen combinaties zijn van meerdere gemeenten, waterschappen, provincie(s), kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Mijn voorstel is geselecteerd om uitgewerkt te worden tot een Regio Deal. Hoe gaat dat nu in z’n werk?

U heeft een brief gekregen met een toelichting op het kabinetsbesluit om uw voorstel te selecteren. Die toelichting gaat in op de mate waarin uw voorstel past bij het afwegingskader en de overwegingen van het kabinet. U bent hier ook over gebeld. Hierna volgt een spoedig kennismakingsgesprek en een startgesprek. De contactpersoon die in de brief staat vermeld, informeert u verder over de planning en stappen om te komen tot een Regio Deal.

Mijn voorstel is niet geselecteerd om uitgewerkt te worden tot een Regio Deal. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?

U heeft een brief gekregen met een toelichting op het kabinetsbesluit om uw voorstel te selecteren. Die toelichting gaat in op de mate waarin uw voorstel past bij het afwegingskader en de overwegingen van het kabinet. U bent hier ook over gebeld. In die brief vindt u ook contactgegevens voor het geval u na deze contacten nog verder wilt spreken over het besluit.

Wij vroegen een groter bedrag aan dan die wij hebben gekregen. Waarom is dat?

Er zijn veel voorstellen ingediend die in ruime mate voldoen aan het afwegingskader. Het budget daarvoor was gelimiteerd, namelijk € 180 miljoen. Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om alle voorstellen een lager bedrag toe te kennen dan is aangevraagd. Zodoende is het mogelijk geweest een relatief groot aantal voorstellen te selecteren en dus in veel regio’s in Nederland een impuls aan de brede welvaart te geven.

Komt er nog een volgende tranche Regio Deals?

Nee. Binnen deze kabinetsperiode is niet nogmaals een tranche Regio Deals gepland.

Kan ik mijn voorstel dat nu is afgewezen nogmaals indienen?

Nee. Binnen deze kabinetsperiode is niet nog een tranche Regio Deals gepland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.