Veelgestelde vragen Regio Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Regio Deals

Veelgestelde vragen

Wat wordt verstaan onder een regio?

De regio is geen vaststaande geografische of bestuurlijk-administratieve eenheid. Het is het gebied dat partijen zelf als de meest effectieve schaal vkiezen om tot oplossingen te komen. Het kan gaan om bestaande of nieuwe regionale samenwerkingsverbanden, met bijvoorbeeld de betrokkenheid van meerdere gemeenten, provincie(s) en private partijen bij het voorstel.

Kan een regio meerdere aanvragen doen?

Ja, dat kan. Het is wel belangrijk dat de meervoudige opgave uit de regio centraal staat.

 

Hoe gedetailleerd moet mijn voorstel zijn?

Het voorstel moet kernachtig zijn, maar wel alle vragen uit het format van de two-pager beantwoorden die aansluiten bij het afwegingskader. Als wij uw voorstel selecteren voor nadere uitwerking tot een Regio Deal, dan is er in het verdere proces volop ruimte voor het gezamenlijk uitwerken en concreet maken van het voorstel.

Kan ik via een Regio Deal voorrang krijgen bij bestaande subsidie-instrumenten of financiële regelingen?

Nee, u krijgt via een Regio Deal geen voorrang bij andere bestaande regelingen.
 

Moet een Regio Deal zich beperken tot Nederland?

De centrale opgave die het voorstel aanpakt moet in Nederland liggen, maar grensoverschrijdende aspecten mogen onderdeel zijn van deze opgave.

Kan ik een Regio Deal sluiten als er voor hetzelfde onderwerp al een andere deal (bijvoorbeeld een City Deal of Green Deal) is gesloten?

Dit is mogelijk, als het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar de extra hulpvraag ligt, die een Regio Deal nodig maakt voor het aanpakken van de opgave. Ook geeft u aan waar mogelijk aansluiting is op andere deals of afspraken.

Wat wordt verstaan onder doelmatigheid en doeltreffendheid?

Dit betekent dat de regionale opgave (het doel) helder moet zijn en onderbouwd met feiten en cijfers. En dat de geformuleerde oplossing logisch bijdraagt aan dit doel. Doelmatigheid vereist dat de kosten daarbij in verhouding staan tot de (maatschappelijke) baten die u wilt bereiken.

De minister van LNV coördineert de Regio Envelop. Betekent dit dat het voorstel over de beleidsterreinen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet gaan?

Het is niet noodzakelijk dat de LNV-thematiek terugkomt in het voorstel. Wel is het van belang dat het voorstel voor de Regio Deal bijdraagt aan de brede welvaart en dat de opgave meervoudig is van karakter.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.