Service menu right

Renovatieversneller

Bijna open

Wilt u renovatieprojecten stimuleren door vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie? Doet u dat door de verduurzaming van woningen en door het realiseren van kostenreductie over de hele renovatieketen door toepassing van pakketten van standaardmaatregelen? Maak dan gebruik van de regeling Renovatieversneller.

De regeling is onderdeel van het programma Renovatieversneller. De regeling is er om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders te helpen met het verduurzamen van hun woningen.

Voor wie?

De regeling Renovatieversneller is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband van woningeigenaren en aanbieders. De aanbieders zijn bijvoorbeeld bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten. Onder woningeigenaren verstaan we woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren.

Budget Renovatieversneller

De hoogte van de subsidie is maximaal € 7,5 miljoen per deelnemer en maximaal € 10 miljoen per project.

Beschikbaar budget per jaar

JaartalBeschikbaar budget
2020€ 20.000.000
2021€ 20.000.000
2022€ 30.000.000
2023€ 30.000.000

Maximaal bedrag per warmtevraag

Soort woningBouwjaar totWarmtevraagMaximale subsidie
Eengezinswoningen199550 tot 70 kWh/m2€ 3.000
Eengezinswoningen1995< 50 kWh/m2€ 7.000
Meergezinswoningen199550 tot 70 kWh/m2€ 2.000
Meergezinswoningen1995< 50 kWh/m2€ 4.000


Is er naast oplossingen in de schil ook een duurzame energie-installatie ingezet, bijvoorbeeld een warmtepomp? Dan geldt daarvoor een extra vergoeding die gelijk is gesteld aan de apparatenlijsten van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze vergoeding kan binnen deze regeling worden aangevraagd. U heeft daarvoor geen aparte ISDE-aanvraag nodig.

Voorwaarden en beoordelingscriteria

Een samenwerkingsverband van woningeigenaren kan subsidie aanvragen voor een renovatieproject:

  • waarin ten minste 2 woningeigenaren ieder minimaal 50 woningen inbrengen
  • waarin ten minste 150 woningen van voor 1995 binnen 3 jaar worden gerenoveerd
  • waarbij woningen na renovatie hooguit een netto warmtevraag per jaar hebben van 70 kWh/m2 en een hogere subsidie wordt gegeven beneden de 50 kWh/m2
  • waarbij een consortium van ondernemingen (waarvan minstens één midden- en kleinbedrijf) het project uitvoert

Het project moet passen in de beschrijving van de subsidieregeling. Deze beschrijving, de algemene voorwaarden, de algemene afwijzingsgronden en de beoordelingscriteria zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Toetsing projectidee

Laat uw projectidee vooraf toetsen voordat u een definitieve aanvraag voor de subsidie Renovatieversneller doet. Wij kunnen u dan ook wijzen op andere interessante subsidies als dat van toepassing is. Stel een vraag hierover via vragen@derenovatieversneller.nl.