Service menu right

Risico's dekken voor aardwarmte 2019

Investeren in een aardwarmteproject? De regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzekert uw bedrijf tegen de financiële risico's van misboring bij een aardwarmteproject.

U betaalt vooraf een premie en krijgt in ruil daarvoor een vergoeding wanneer een boring een teleurstellend resultaat heeft. Per 1 april 2019 is de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) voor de achtste  keer open.

Het budget voor de regeling is op 7 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Inhoudelijk is de regeling niet veranderd ten opzichte van de 7e openstelling. Met deze regeling stimuleren het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron.

Budget

Het beschikbare bedrag voor de zesde openstelling is € 66,6 miljoen.

Verdeling budget over de projecten

Categorie

Bedrag 

Maximale subsidie per project

Regulier project€ 47,9 miljoen€ 11,05 miljoen
Diep project € 18,7 miljoen€ 18,7 miljoen

   

Voorwaarden

Aan een aanvraag voor RNES Aardwarmte zitten voorwaarden, beperkingen en eisen. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Wijziging ten opzichte van de zesde openstelling in 2018

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de zevende openstelling in 2018. Alle aanvraagformulieren zijn ook hetzelfde gebleven.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 vóór 17.00 uur via Mijn.rvo.nl.

Een toelichting op de aanvraagprocedure staat in de Handleiding Aardwarmte 2018. Deze vindt u als download op deze pagina. Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en de volgende bijlagen:

  • een projectplan,
  • een geologisch onderzoek
  • een begroting

Adviesgesprek

Wilt u een gesprek met een adviseur ter voorbereiding van uw aanvraag? Verstuur uw verzoek dan met het contactformulier o.v.v. Verzoek adviesgesprek RNES Aardwarmte. Een adviseur neemt contact met u op om een afspraak in te plannen.

Hulpmiddelen geologisch onderzoek

RVO.nl werkt samen met TNO om het geologisch onderzoek te beoordelen. Op het NL Olie- en Gasportaal van TNO vindt u hulpmiddelen voor het opstellen daarvan. Daar staan ook aanwijzingen over de puttesten die u na uw boringen moet uitvoeren.