Service menu right

Risico's dekken voor aardwarmte 2020

Investeert uw bedrijf in een aardwarmteproject? Met Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzekert u zich tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft uw boring een teleurstellend resultaat? Dan krijgt u een vergoeding. Hiervoor betaalt u een premie vooraf.

Met deze regeling stimuleren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aardwarmte als duurzame energiebron.

Geen inhoudelijk wijzigingen in 2020

Op 1 april 2020 is de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) voor de 9e keer open. Er zijn geen inhoudelijke verschillen met de 7e openstelling in 2018 en 8e openstelling in 2019. Alle aanvraagformulieren zijn hetzelfde.

Budget

Het budget voor de regeling is op 17 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Het beschikbare bedrag voor de 9e openstelling is € 66,6 miljoen.

Verdeling budget over de projecten

CategorieBedragMaximale subsidie per project
Regulier project€ 47.9 miljoen€ 11,05 miljoen
Diep project€ 18,7 miljoen€ 18,7 miljoen

   

Voorwaarden

Uw project moet voldoen aan de voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor de RNES-regeling heeft u nodig:

  • een geologisch onderzoek van de locatie door een ISO 9001 gecertificeerde onderneming (dit onderzoek maakt duidelijk welk vermogen u aan de bodem denkt te kunnen onttrekken);
  • een opsporings- of winningsvergunning;
  • een uitgewerkt financieringsplan (een voorwaardelijke financiering met ondersteuning uit deze regeling als voorwaarde is, is ook mogelijk).

U moet het aardwarmteproject in korte tijd kunnen realiseren. De volgende eisen worden daarom gesteld aan de planning:

  • Het boorproject moet binnen een jaar na onze goedkeuring van de aanvraag starten;
  • Na de aanvang van de aardwarmteboring moet het project binnen een jaar zijn voltooid;
  • Het aardwarmteproject moet binnen 2 jaar leiden tot toepassing van aardwarmte in Nederland.

Meer informatie over beperkingen, subsidiabele kosten et cetera, vindt u in de handleiding.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 vóór 17:00 uur via Mijn.rvo.nl.

Een toelichting op de aanvraagprocedure staat in de Handleiding Aardwarmte 2020. Deze vindt u als download op deze pagina. Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en de volgende bijlagen:

  • een projectplan,
  • een geologisch onderzoek
  • een begroting

Adviesgesprek

Wilt u een gesprek met een adviseur als voorbereiding voor uw aanvraag? Verstuur uw verzoek dan met het contactformulier onder vermelding van: 'Verzoek adviesgesprek RNES Aardwarmte'. Een adviseur neemt contact met u voor een afspraak.

Hulpmiddelen geologisch onderzoek

RVO werkt samen met TNO om het geologisch onderzoek te beoordelen. Op het NL Olie- en Gasportaal van TNO vindt u de hulpmiddelen om u te helpen bij het doen van dit onderzoek. Daar staan ook aanwijzingen voor de puttesten die u na uw boringen moet uitvoeren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *