Aanvraagproces Risico’s dekken voor aardwarmte 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces Risico’s dekken voor aardwarmte 2021

01-04-2021

U wilt een aanvraag doen voor de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte 2021 (RNES Aardwarmte).

Bekijk aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. Lees ook hoe u uw aanvraag indient en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Aanvragen

U vraagt de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte 2021 van 1 april 2021 tot 15 september 2021 17:00 uur. U downloadt het aanvraagformulier op mijn.rvo.nl. Maakt u al gebruik van de regeling? Op mijn.rvo.nl geeft u wijzigingen door. Ook vraagt u hier vaststelling aan.

Uw aanvraag direct regelen

U stuurt uw aanvraag per post naar ons. U mag uw aanvraag ook persoonlijk afgeven. Dit kan bij de balie van een van onze kantoren tijdens openingstijden. Let op: dien de aanvraag in tweevoud en losbladig in. Het geologisch onderzoek voegt u op cd-rom of usb-stick bij. Wanneer elektronisch indienen mogelijk is, vindt u op deze pagina meer informatie.

Aanvragen die binnenkomen na sluiting van de indieningstermijn, wijzen wij af. Houd er rekening mee dat post vertraagd kan aankomen.

Aan een aanvraag voor RNES Aardwarmte zitten voorwaarden, beperkingen en eisen. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Een toelichting op de aanvraagprocedure staat in de Handleiding Aardwarmte 2021 (pdf).

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. U vindt deze op mijn.rvo.nl. Het gaat om:

  • Bijlage A Projectplan RNES Aardwarmte (Word)
  • Bijlage B Begroting RNES Aardwarmte (Excel)
  • Bijlage C Opsporings- of winningsvergunning
  • Bijlage D Geologisch onderzoek RNES Aardwarmte (Word)
  • Bijlage E (eventueel) Aanmeldings- en machtigingsformulieren medeaanvragers

Wij werken samen met TNO om het geologisch onderzoek te beoordelen. Op het NL Olie- en Gasportaal van TNO vindt u hulpmiddelen voor het opstellen van het geologisch onderzoek. Daar staan ook aanwijzingen over de puttesten die u na uw boringen moet uitvoeren.

Na uw aanvraag

Volledige subsidieaanvragen beoordelen wij op volgorde van ontvangst. Alleen de datum van binnenkomst van de volledige aanvraag telt. Als het budget op is, sluit de regeling. Dat kan dus voor de sluitingsdatum van de regeling zijn.

Beoordeling

De beoordelingstermijn is 8 weken. Deze periode kunnen wij eenmaal met 8 weken verlengen. Alleen volledige aanvragen nemen we in behandeling. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u eenmalig de kans om de aanvraag aan te vullen.

Als uw project wijzigt

U bent verplicht essentiële wijzigingen en alternatieve of verbeterwerkzaamheden in uw project bij ons te melden. Een wijziging geeft u door op mijn.rvo.nl.

Verbeter- en alternatiefwerkzaamheden geeft u door met het formulier Wijzigingen RNES Aardwarmte.

Reguliere wijzigingen geeft u door via de formulieren Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie en Wijziging penvoerder samenwerkingsverband.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project laat u ons weten wat de resultaten zijn. U doet dit via puttesten en een rapport. Leveren de boringen minder op dan was voorzien? Dan stuurt u ook een kostenoverzicht mee.

Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en de formats voor eindrapportage, puttesten en einddeclaratie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.