Risico's dekken voor aardwarmte 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Risico's dekken voor aardwarmte 2020

Gesloten
01-04-2021

Investeert uw bedrijf in een aardwarmteproject? Met Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzekert u zich tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft uw boring een teleurstellend resultaat? Dan krijgt u een vergoeding. Hiervoor betaalt u een premie vooraf.

Met deze regeling stimuleren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aardwarmte als duurzame energiebron.

De regeling Risico's dekken voor aardwarmte 2020 sloot op 31 maart om 17:00 uur. De regeling Risico's dekken voor aardwarmte 2021 is open vanaf 1 april 2021

Budget

Het budget voor de regeling werd op 17 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Het beschikbare bedrag voor de 9e openstelling is € 66,6 miljoen.

Verdeling budget over de projecten

CategorieBedragMaximale subsidie per project
Regulier project€ 47.9 miljoen€ 11,05 miljoen
Diep project€ 18,7 miljoen€ 18,7 miljoen

   

Voorwaarden

Uw project moest voldoen aan de voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor de RNES-regeling had u nodig:

  • een geologisch onderzoek van de locatie door een ISO 9001 gecertificeerde onderneming (dit onderzoek maakt duidelijk welk vermogen u aan de bodem denkt te kunnen onttrekken);
  • een opsporings- of winningsvergunning;
  • een uitgewerkt financieringsplan (een voorwaardelijke financiering met ondersteuning uit deze regeling als voorwaarde is, is ook mogelijk).

U moest het aardwarmteproject in korte tijd kunnen realiseren. De volgende eisen worden daarom gesteld aan de planning:

  • Het boorproject moet binnen een jaar na onze goedkeuring van de aanvraag starten;
  • Na de aanvang van de aardwarmteboring moet het project binnen een jaar zijn voltooid;
  • Het aardwarmteproject moet binnen 2 jaar leiden tot toepassing van aardwarmte in Nederland.

Meer informatie over beperkingen, subsidiabele kosten et cetera, vindt u in de handleiding.

Na uw aanvraag

Volledige subsidieaanvragen beoordelen wij op volgorde van ontvangst. Alleen de datum van binnenkomst van de volledige aanvraag telt. Als het budget op is, sluit de regeling. Dat kan dus voor de sluitingsdatum van de regeling zijn.

Beoordeling

De beoordelingstermijn is 8 weken. Deze periode kunnen wij eenmaal met 8 weken verlengen. Alleen volledige aanvragen nemen we in behandeling. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u eenmalig de kans om de aanvraag aan te vullen.

Als uw project wijzigt

U bent verplicht essentiële wijzigingen en alternatieve of verbeterwerkzaamheden in uw project bij ons te melden. Een wijziging geeft u door op mijn.rvo.nl. Verbeter- en alternatiefwerkzaamheden geeft u door met het formulier Wijzigingen RNES Aardwarmte. Reguliere wijzigingen geeft u door via de formulieren Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie en Wijziging penvoerder samenwerkingsverband.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project laat u ons weten wat de resultaten zijn. U doet dit via puttesten en een rapport. Leveren de boringen minder op dan was voorzien? Dan stuurt u ook een kostenoverzicht mee. Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en de formats voor eindrapportage, puttesten en einddeclaratie.

Naar uw aanvraag

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.