Veelgestelde vragen Regeling Reductie Energiegebruik | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Regeling Reductie Energiegebruik

Impact coronavirus

Komen uw plannen voor de Regeling Reductie Energiegebruik in de knel door het coronavirus? Wij denken met u mee. Het coronavirus kan voor moeilijkheden zorgen bij het uitvoeren van uw RRE-plannen. Veiligheid staat voorop, van u, uw medewerkers en van bewoners van huizen die mee willen doen.

U kunt doorgaan met het uitvoeren van de RRE-maatregelen mits u voldoet aan de coronarichtlijnen. U mag uw werkwijze aanpassen aan de omstandigheden en wanneer de beperkende maatregelen voorbij zijn, kunt u de draad weer oppakken. Wij weten op dit moment niet hoe lang de beperkende maatregelen van kracht zullen zijn. In elk geval duren ze tot 6 april 2020, mogelijk langer. Hierdoor kunnen wij op dit moment de impact en te nemen maatregelen moeilijk overzien.

U mag uw plannen ook licht wijzigen, bijvoorbeeld van informatiebijeenkomsten naar vouchers. Zolang de maatregel maar bijdraagt aan het verstrekken van informatie aan particuliere woningeigenaren of het reduceren van energiegebruik bij particuliere woningen. U hoeft geen actie te ondernemen richting het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor lichte aanpassing van uw plannen of om te melden dat werkzaamheden uitlopen. Mocht u nog vragen hebben stuurt u dan een bericht naar regeling.energiegebruik@minbzk.nl. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Veelgestelde vragen

Is de RRE een subsidie?

Nee, het is een specifieke uitkering aan gemeenten.

Kregen de voorstellen die het eerst ingediend werden voorrang?

Nee, alle voorstellen die tot en met 14 november werden ingediend, kwamen in aanmerking voor een specifieke uitkering. De voorstellen moesten wel aan de criteria van de regeling voldoen en er moest voldoende budget zijn.

Wanneer ontving de gemeente de beschikking en wanneer kreeg de gemeente de specifieke uitkering overgemaakt?

De beschikking kwam in december 2019, het geld werd begin 2020 overgemaakt.

Op welke woningen is de regeling gericht?

Het kabinet heeft de keuze gemaakt om de middelen in te zetten voor kleinschalige maatregelen door eigenaren van koopwoningen. De gemeente moet de activiteiten dan ook richten op die doelgroep.

Wat is de ondergrens van het aantal woningen per aanvraag?

Het minimum aantal woningen per aanvraag is 1.000. Werken gemeenten samen en dienen zij samen een aanvraag in? Dan geldt het minimum aantal van 1.000 woningen gezamenlijk. 3 gemeenten konden bijvoorbeeld elk voor 400 woningen aanvragen. Samen is de aanvraag dan 1.200 woningen.

Konden gemeenten ook gezamenlijk een aanvraag indienen?

Gemeenten kunnen samenwerken bij activiteiten en bijvoorbeeld gebruikmaken van hetzelfde energieloket of dezelfde energiecoöperatie. Zij konden ook samen een aanvraag indienen. In dat geval moest één gemeente, als aanvragende partij, de penvoerder zijn.

Wanneer moeten de activiteiten plaatsvinden?

De activiteiten die een uitkering ontvangen, mochten niet vóór de aanvraagdatum hebben plaatsgevonden en moeten uiterlijk op 31 maart 2021 zijn afgerond.

Onze gemeente is net begonnen met een voorlichtingscampagne om het nemen van kleine verduurzamingsmaatregelen te stimuleren. Kunnen wij daarvoor alsnog een specifieke uitkering krijgen?

Alle activiteiten die na de aanvraagdatum van de specifieke uitkering plaatsvinden, kon u meenemen in uw aanvraag.

De maatregelen die wij vanuit onze gemeente wilden aanbieden zijn duurder dan € 90 per woning. Konden wij ook meer dan € 90 per woning krijgen?

Nee, meer dan € 90 per woning is niet mogelijk. Het gaat hier om een gemiddeld bedrag voor alle woningen in het project. Activiteiten in sommige woningen kunnen dus meer dan € 90 bedragen, en in andere woningen minder. Daarnaast is het denkbaar dat de gemeente of een derde zelf middelen bijdraagt.

De kosten van het uitvoeren van de maatregelen kunnen per woning wel verschillend zijn, zolang het gemiddelde maar € 90 per woning is. Een EPA-advies zal duurder zijn dan € 90 per woning, maar dit kan worden ondervangen door een eigen bijdrage te vragen van de bewoner of door andere aanvragen goedkoper te laten zijn.

Is cofinanciering verplicht?

Nee, maar de effectiviteit van de aanpak kan wel groter worden wanneer andere partijen ook financieel bijdragen. Als het totaalbedrag aan ingediende aanvragen het beschikbare budget overschreed, werden er aanvragen afgewezen. Aanvragen die dan beter scoorden op de criteria van de regeling, zoals de uitwerking van het programma dat moet leiden tot verlaging van het energiegebruik, kwamen dan eerder in aanmerking.

Geldt de grens van minimaal 1.000 woningen ook voor een gezamelijke aanvraag van meerdere gemeenten? En hoe verloopt de afrekening dan?

Gemeenten konden samen een aanvraag doen als die meer dan 1.000 woningen betrof. Eén gemeente moest wel als aanvragende partij optreden. Die ontvangt de beschikking en is ook verantwoordelijk voor de verantwoording achteraf over alle activiteiten, volgens de Sisa-systematiek. De verdeling tussen de gemeenten is de verantwoordelijkheid van de gemeenten onderling. Gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de aanvragende gemeente zich voor de hele aanvraag kan verantwoorden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.