RVV Aankoop woningen aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

RVV Aankoop woningen

19-07-2021

De vrijstelling voor de aankoop van particuliere woningen - RVV Aankoop woningen - biedt woningcorporaties fiscaal voordeel bij de (her)ontwikkeling van gebieden in bepaalde krimpregio’s. Met deze vrijstelling hoeft u voor maximaal 20 jaar geen verhuurderheffing te betalen voor de aankoop van woningen.

U kunt de vrijstelling aanvragen voor aangekochte woningen vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.

De vrijstelling pakt 2 ontwikkelingen aan in krimpregio’s:

  1. Er staat een overschot aan particuliere woningen te koop. Vaak gaat het om leegstaande goedkopere woningen, die lang te koop staan.
  2. In krimpregio’s groeit de vraag naar goedkope huurwoningen, waardoor woningcorporaties de voorraad huurwoningen willen uitbreiden.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de RVV Aankoop woningen:
  • U bent een woningcorporatie.
  • U moet verhuurderheffing betalen als u na gebruikmaking van de vrijstelling nog meer dan 50 huurwoningen heeft waarover heffing moet worden betaald.
  • U koopt tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021 een particuliere woning in een krimpgebied en u voegt deze toe aan uw voorraad sociale huurwoningen. De huur is niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • De aankoop van de woning is onderdeel van een plan dat uitvoering geeft aan een activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing. Zie hiervoor artikel 1, eerste lid, van de Woningwet.

Plan van uitvoering

U hoeft het plan van uitvoering niet mee te sturen met uw aanvraag. Wel kunnen wij uw plan in een later stadium opvragen voor controles. Uit het plan moet blijken dat de aankoop daadwerkelijk strekt tot structurele kwaliteitsverhoging van het gebied.
Ook moet het plan aangeven waarom de aankoop van de betreffende woningen noodzakelijk is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de huidige eigenaar niet in staat is om de noodzakelijke vernieuwing door te voeren. En dat het geen optie is om dat in onderlinge samenwerking te doen. Er moet duidelijk blijken dat geen sprake is van aankoop of uitruil van woningen met als enige doel om voor vrijstelling in aanmerking te komen.

Aanvragen

U vraagt de vrijstelling voor aangekochte woningen aan tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021. U heeft jaarlijks tot 1 juli de gelegenheid om een aanvraag te doen voor aangekochte woningen in het voorafgaande jaar. Dit is nodig om de vrijstelling te kunnen toepassen over het lopende jaar. Let op: de vrijstelling geldt voor een periode van 20 jaar na de aankoop van de woning. De vrijstelling sluit op 1 juli 2022 voor aanvragen.

Voorbeeld en toelichting

Voor woningen die in 2021 worden aangekocht kan tot 1 juli 2022 een aanvraag worden ingediend. U ontvangt van ons dan een vrijstellingsbeschikking van maximaal 20 jaar voor de woningen. De vrijgestelde woningen betrekt u vervolgens niet in de aangifte verhuurderheffing over 2021 tot en met 2040. Wij nemen de woningen op in een overzicht en delen dit bestand met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan controleren of voor een woning terecht geen heffing is betaald.

Hoe vraagt u de vrijstelling aan?

U vraagt de RVV Aankoop woningen aan via onderstaande knop. Wanneer u daarop klikt, ziet u ook welke bijlagen u moet meesturen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Uw aanvraag direct regelen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.