RVV Kleinschalige verbouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

RVV Kleinschalige verbouw

Gesloten
04-11-2020

Deze heffingsvermindering kleinschalige verbouw van huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij het renoveren van sociale huurwoningen in bepaalde gebieden in Rotterdam Zuid.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen voor RVV Kleinschalige verbouw. U kunt nog wel uw investering als gerealiseerde investering aanmelden.

Stand van zaken

De RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen werden de heffingsverminderingbedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief. Dit betekent dat de heffingsvermindering 1 juli 2018 is gesloten voor aanmeldingen voor voorgenomen investeringen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor RVV Kleinschalige verbouw:

  • U ontvangt een heffingsvermindering van € 10.000 per woning bij een minimale investering van € 25.000.
  • De woning heeft een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • De woning is gelegen in de gebieden Charlois, Feijenoord en IJsselmonde van de gemeente Rotterdam (postcodes 3071 tot en met 3075, 3076 tot en met 3079, en 3081 tot en met 3089).
  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
  • U moet verhuurderheffing betalen.
  • De bepalende start van de werkzaamheden (‘de eerste bouwkundige renovatie-werkzaamheden’) was op of na 1 januari 2014.
  • De werkzaamheden voldoen aan de toegestane activiteiten volgens het Besluit Vermindering Verhuurderheffing 2014.
  • U zorgt dat de verbouwwerkzaamheden binnen 3 jaar na aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Per 31 januari 2017 werden verschillende voorwaarden gewijzigd. U kunt deze nalezen in onderstaande download.

Na uw aanvraag

Sinds 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een voorgenomen investering voor RVV Kleinschalige verbouw te doen. Het is enkel mogelijk om na de realisatie uw gerealiseerde investering aan te melden. Hiervoor heeft u de voorlopige investeringsverklaring nodig. Wilt u eerst nog meer informatie over hoe u uw realisatiemelding voorbereidt? Lees dan eerst het Stappenplan RVV algemeen - vanaf stap 4.

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht om een administratie bij te houden met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft instructies over de registratie van de netto kosten, met verwijzing naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). U vindt dit artikel op pagina 10 in het publicatieblad van de Europese Unie.

Houd in uw administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV. Maak bijvoorbeeld een Excel-overzicht waarin u voor alle objecten op projectniveau de kosten, opbrengsten en activiteiten inzichtelijk maakt. De onderliggende stukken in uw eigen RVV-administratie dienen als basis. Dit overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar RVO te sturen.

Gerealiseerde investering melden

Investeringskosten

Alleen de kosten van activiteiten genoemd in het Besluit Vermindering Verhuurderheffing 2014 komen in aanmerking. In uw administratie dient u een overzicht bij te houden van de activiteiten en kosten van de kleinschalige verbouw.

Onder investeringskosten kleinschalige verbouw worden verstaan: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot kleinschalige verbouw van huurwoningen.

Als er voor de kleinschalige verbouw een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.