Service menu right

RVV Nieuwbouw 2017 - NBO

Gesloten

U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen voor RVV Nieuwbouw 2017 - NBO. U kunt nog wel uw gerealiseerde investering aanmelden.

De heffingsvermindering RVV bouw van huurwoningen met een huur lager dan de 1e aftoppingsgrens biedt fiscaal voordeel bij nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Stand van zaken

De RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen werden de heffingsverminderingbedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief. Dit betekent dat de heffingsvermindering op 1 juli 2018 is gesloten voor aanmeldingen voor voorgenomen investeringen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor RVV Nieuwbouw 2017 NBO:

  • Voor bepaalde gebieden in Rotterdam-Zuid: een heffingsvermindering van € 35.000 per woning bij een minimale investering van € 87.500. Het gaat om de gebieden Charlois, Feijenoord en IJsselmonde van de gemeente Rotterdam (postcodes 3071 tot en met 3075, 3076 tot en met 3079, en 3081 tot en met 3089).
  • Voor nieuwbouw in de zogenoemde schaarstegebieden: een heffingsvermindering van € 20.000 per woning bij een minimale investering van € 50.000.
  • Voor nieuwbouw in overige regio’s in Nederland: een heffingsvermindering van € 10.000 per woning bij een minimale investering van € 25.000.
  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
  • U moet verhuurderheffing betalen.
  • U investeert in huurwoningen met een huurprijs onder de 1e aftoppingsgrens. 
  • De bepalende start van de bouwwerkzaamheden (het slaan van de 1e heipaal) is op of na 1 januari 2017 aangevangen.
  • U zorgt dat de bouwwerkzaamheden binnen 5 jaar na aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Per 31 januari 2017 werden verschillende voorwaarden gewijzigd. U kunt deze nalezen in onderstaande download.

Na uw aanvraag

Sinds 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een voorgenomen investering voor RVV Nieuwbouw 2017 NBO te doen. Het is enkel mogelijk om na de realisatie uw gerealiseerde investering aan te melden via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u de voorlopige investeringsverklaring nodig. Wilt u eerst nog meer informatie over hoe u uw realisatiemelding voorbereidt? Lees dan eerst het Stappenplan RVV algemeen - vanaf stap 4.

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht om een administratie bij te houden met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft instructies over de registratie van de netto kosten, met verwijzing naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). U vindt dit artikel op pagina 10 in het publicatieblad van de Europese Unie.

Houd in uw administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV. Maak bijvoorbeeld een Excel-overzicht waarin u voor alle objecten op projectniveau de kosten, opbrengsten en activiteiten inzichtelijk maakt. De onderliggende stukken in uw eigen RVV-administratie dienen als basis. Dit overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar RVO.nl te sturen.

Investeringskosten

Onder investeringskosten nieuwbouw worden verstaan: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot bouw van huurwoningen. Bedoeld zijn bouwkosten in de zin van de NEN2699 en daarnaast aankoop en gebruiksrechten van grond, en infrastructurele voorzieningen voor zover noodzakelijk ten behoeve van het gebruik van de woningen.

Als er voor de nieuwbouw een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.