Service menu right

RVV Tijdelijke woningen

Bijna open

De vrijstelling voor tijdelijke en flexibele woningen – RVV Tijdelijke woningen – biedt u fiscaal voordeel als u tijdelijke huurwoningen realiseert. Met deze vrijstelling hoeft u voor maximaal 15 jaar geen verhuurderheffing te betalen voor de gerealiseerde tijdelijke woningen. De vrijstelling geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw van bestaand vastgoed met een niet-woonfunctie.

U kunt vanaf 3 februari 2020 een conceptaanvraag voor de RVV Tijdelijke woningen indienen. Vanaf 2 maart 2020 kunt u uw definitieve aanvraag doen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de RVV Tijdelijke woningen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 huurwoningen met een huur niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • U moet verhuurderheffing betalen als u na gebruikmaking van de vrijstelling nog meer dan 50 huurwoningen heeft waarover heffing moet worden betaald.
  • U realiseert tijdelijke zelfstandige huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • Voor de bouw van of verbouw tot tijdelijke sociale huurwoningen is een vergunning verleend volgens artikel 2.23a, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze vergunning heeft een termijn van maximaal 15 jaar voor een tijdelijk bouwwerk.
  • U heeft voor dezelfde woningen geen aanvraag gedaan voor de heffingsvermindering RVV Nieuwbouw (2020) en u gaat dat ook later niet doen.

Aanvragen

U kunt de vrijstelling aanvragen voor woningen die u heeft gerealiseerd tussen 1 januari 2020 en 31 december 2024. U heeft jaarlijks tot 1 juli de gelegenheid om een aanvraag te doen voor gerealiseerde woningen in het voorafgaande jaar. Dit is nodig om de vrijstelling te kunnen toepassen over het lopende jaar. Let op: de vrijstelling geldt voor een periode van 15 jaar na de realisatie van de woning. De vrijstelling sluit op 1 juli 2025 voor aanvragen.

Voorbeeld en toelichting

Voor woningen die in 2020 worden gerealiseerd kunt u tot 1 juli 2021 een aanvraag indienen. U ontvangt van ons dan een vrijstellingsbeschikking van maximaal 15 jaar voor de woningen. De vrijgestelde woningen betrekt u vervolgens niet in de aangifte verhuurderheffing over 2021 tot en met 2035. Wij nemen de woning op in een overzicht en wij delen dit bestand met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan controleren of voor een woning terecht geen heffing is betaald.

Hoe en wanneer vraagt u de vrijstelling aan?

U vraagt de RVV Vrijstelling tijdelijke woningen aan op mijn.rvo.nl. Daar leest u ook welke bijlagen u moet meesturen. U kunt uw conceptaanvraag indienen vanaf 3 februari 2020. Vanaf 2 maart 2020 kunt u uw definitieve aanvraag doen.

Voor de aanvraag heeft u als zakelijke verhuurder eHerkenning, niveau 1 nodig. Als particuliere verhuurder kunt u gebruikmaken van uw DigiD. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel of DigiD, zorg dan dat u deze op tijd aanvraagt.

RVV Vrijstelling tijdelijke woningen aanvragen