RVV Verduurzaming | RVO.nl

Service menu right

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Gesloten
04-05-2021

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

U kunt op dit moment geen aanmelding indienen voor deze heffingsvermindering. De regeling gaat op 1 juli 2021 opnieuw open voor nieuwe aanmeldingen. Voor 2019 kunt u wel uw investering als gerealiseerde investering melden.

De heffingsvermindering van 2021 is gebaseerd op verbeteringen in de energieprestaties van sociale huurwoningen. Dit gebeurt door het vergelijken van het niveau voor en na de renovatie. De energielabelklasse van de NTA 8800 moet met minimaal 3 stappen verbeterd zijn. De heffingsvermindering is onder andere mogelijk voor het aardgasvrij maken van sociale huurwoningen.

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vanaf juli 2021 opnieuw geld beschikbaar voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). Er is € 150 miljoen beschikbaar. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief over uitwerking maatregelen Urgenda gebouwde omgeving.

Er is een jaarlijks budget heffingsvermindering voor verduurzaming:

 • 2021: € 150 miljoen
 • Vanaf 2022: structureel € 104 miljoen

De regelgeving voor de RVV Verduurzaming biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen, bijvoorbeeld bij uitputting van het beschikbare budget.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de RVV Verduurzaming:

 • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
 • U moet verhuurderheffing betalen.
 • U verbetert de woningen energetisch met ten minste 3 stappen in de energielabelklasse van de NTA 8800.
 • De woningen krijgen allemaal een energielabelklasse B of hoger.
 • U doet een minimale investering per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de energielabelklassen van de NTA 8800.
 • U zorgt dat de renovatiewerkzaamheden binnen 3 jaar na de aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Op de pagina Energielabel, heffingsvermindering, investering verhuurder 2021 leest u met welke bedragen de heffing wordt verminderd. Dit gebeurt op basis van het aantal gerealiseerde stappen in de energielabelklassen van de NTA 8800.

Aanmelden

Vanaf 1 juli 2021 kunt u een voorgenomen investering voor de RVV Verduurzaming aanmelden via mijn.rvo.nl.

Bent u een zakelijke verhuurder? Dan heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig met de machtiging 'RVO diensten op niveau eH2+'. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Heeft u een ander eHerkenningsmiddel nodig? Of een andere machtiging? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 2 weken.

Bent u een particuliere verhuurder met meer dan 50 huurwoningen? Dan kunt u uw DigiD gebruiken om uw investeringen aan te melden. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op de website van DigiD. Het aanvragen en ontvangen van een DigiD of eHerkenning kost 1 tot 7 werkdagen. Zorg daarom dat u dit op tijd regelt.

Na uw aanmelding

Administratie

Als u gebruik maakt van de regeling, dan moet u een aparte administratie hebben voor de woningen en de Energielabels (NTA 8800) waarvoor u de investeringen aanmeldt. Dit betekent vooraf een gedegen en inzichtelijke voorbereiding van:

 • afspraken
 • administratie
 • berekeningen
 • (gescheiden) begrotingen/offertes

Na de realisatie

Na de realisatie moet u duidelijk kunnen aantonen:

 • welke werkzaamheden bijdroegen aan de verbetering van het Energielabel;
 • hoeveel de kosten van deze werkzaamheden bedroegen.

Wij kunnen deze administratie opvragen als onderdeel van een steekproefcontrole of als hiervoor aanleiding is. Als er voor de verduurzaming een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht, zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

RVV Verduurzaming 2019

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.