Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders

23-09-2021

Bent u verhuurder en wilt u uw bestaande huurwoning aardgasvrij maken? Vraag dan bij ons de subsidie Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) aan.

Let op: vanaf 1 oktober 2021 wordt de regeling uitgebreid.

Met de SAH krijgt u subsidie voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet. De subsidie is zowel voor aanpassingen in de woningen als voor de aansluitkosten op het warmtenet. Zijn de woningen al aangesloten op een warmtenet, maar wordt nog wel aardgas gebruikt voor warm tapwater en/of om te koken? Ook dan kunt u de subsidie SAH aanvragen. De huurwoning gebruikt na de uitvoering in elk geval geen aardgas meer.

De SAH is voor alle bestaande huurwoningen die binnen 5 jaar van het aardgas af gaan en op een warmtenet zijn aangesloten. Bekijk ook de andere voorwaarden voor deze subsidie en de veelgestelde vragen voor deze subsidie.

Onder verhuurders verstaan wij hier woningcorporaties, institutionele beleggers en zakelijke en particuliere verhuurders.

Subsidie voor inpandige woningkosten

De SAH geeft financiële steun voor de volgende kosten die u in de woning maakt voor het:

 • afkoppelen van de aardgasaansluiting, oftewel de afsluitingskosten van de netbeheerder;
 • verwijderen van de gasmeter;
 • vervangen van alle inpandige onderdelen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorziening voor aardgasvrij koken en warm tapwater door:
  • het verwijderen van de individuele of collectieve cv-ketel, inclusief de rookgasafvoer;
  • het aanpassen van de warmteafgiftesystemen voor verwarming op lage temperatuur;
  • het verwijderen van het individuele warmtapwatertoestel;
  • het verwijderen van het gasfornuis of het installeren van een niet-gasgedreven warmtapwatervoorziening.
 • verrichten van verdere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de huurwoning. Hieronder valt:
  • het aankoppelen met de inpandige leidingen voor ruimteverwarming en de warmtapwatervoorziening;
  • bouwkundige aanpassingen voor het plaatsen van de afleverset;
  • het verwijderen van gasleidingen;
  • het aanpassen van de meterkast en de leidingen voor elektrisch koken;
  • het verwijderen van de stijgleidingen.

Is de woning al aangesloten op een warmtenet, maar wordt nog wel aardgas gebruikt voor koken en/of warm tapwater? Als u ook die aardgasaansluiting wilt verwijderen, vraagt u alleen subsidie voor aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten) aan. De subsidie voor aansluitkosten op het warmtenet kunt u dan niet aanvragen, aangezien de woning natuurlijk al eerder is aangesloten.

Subsidie voor aansluitkosten

Voor het aansluiten van uw huurwoning op een extern warmtenet brengt de warmteleverancier kosten in rekening. Denk aan de aansluitbijdrage en de projectbijdrage. De hoogte van de kosten verschilt per situatie. De kosten zijn afhankelijk van de ligging, warmtebronnen en de specifieke kosten voor de benodigde uitbreiding van een distributienet. De SAH geeft financiële steun voor deze kosten.

Is de huurwoning al aangesloten op een warmtenet, maar is er nog wel sprake van kookgas of warm tapwater? Lees dan in de voorwaarden waarvoor u subsidie krijgt.

Als u subsidie aanvraagt voor de aansluitkosten, dan vraagt u ook altijd subsidie aan voor de aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten). De woning is na de aanpassingen namelijk helemaal aardgasvrij.

Budget

Het beschikbare totaalbudget van de SAH voor de aanvraagperiode 2020 - 2023 is € 194,3 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in:

 • € 10 miljoen voor aanvragen kleiner dan € 25.000, behalve subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.
 • € 184,3 miljoen voor aanvragen van € 25.000 of meer en alle subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.

Bekijk in de figuur hieronder hoeveel budget nog beschikbaar is.

Actuele budgetcijfers 31 augustus 2021

 •     Totaalbudget € 194,3 miljoen
 •     Aantal aanvragen 133, waarvan 128 verstrekt en 3 definitief vastgesteld
 •     Verstrekte subsidie € 67.246.213
 •     Aangevraagd € 10.983.777
 •     Beschikbaar € 116.070.010

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Per huurwoning kunt u maximaal € 5.000 subsidie ontvangen.

 • De SAH vergoedt 40% van de aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten). U kunt maximaal  € 1.200 per woning voor de inpandige woningkosten ontvangen. Dit is ook het maximale bedrag dat de SAH vergoedt voor huurwoningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.
 • De SAH vergoedt 30% van de aansluitkosten van een woning op een warmtenet. U kunt maximaal € 3.800 per woning voor de aansluitkosten ontvangen.

Aanvragen

Verhuurders kunnen de subsidie aanvragen van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023. In de aanvraagprocedure staat stap voor stap uitgelegd hoe u de SAH aanvraagt. U leest daar ook hoe u uw voortgang doorgeeft en vaststelling aanvraagt (zie na uw aanvraag).

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een bevestiging via e-mail. U vindt de bevestiging ook na het inloggen onder 'Berichten'. Wij streven ernaar binnen 13 weken een beslissing te sturen. Daarom is het belangrijk dat uw aanvraag zo duidelijk mogelijk is en er geen informatie ontbreekt.

Is uw subsidiebedrag € 25.000 of hoger? Dan moet u jaarlijks een voortgangsrapportage bij ons indienen totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Uw voortgangsrapportage indienen

Als de werkzaamheden zijn afgerond en de woningen zijn volledig aardgasvrij dan moet u een vaststellingsverzoek indienen. In de aanvraagprocedure staat stap voor stap uitgelegd hoe u dit doet.

Uw vaststelling direct regelen

Controle en handhaving

Wij bewaken de rechtmatige verstrekking van de subsidie. Wij kunnen de uitvoering van de maatregelen op uw locatie controleren. Als u meer dan € 500.000 aanvraagt, controleren wij gegevens over de grootte van uw onderneming.

Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.

Bewaar al uw documenten over de SAH zorgvuldig. U bent verplicht deze administratie 5 jaar na afronding te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw huurwoning controleren.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

Aardgasvrije woningen dragen bij aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Bij het verwarmen van uw woning wordt minder CO2 uitgestoten na aansluiting op een warmtenet.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.