Veelgestelde vragen SAH | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen SAH

Veelgestelde vragen over de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders

Veelgestelde vragen

Mag er gebruik worden gemaakt van een eigen en gesloten warmtenet?

Nee, er moet sprake zijn van een extern warmtenet. De warmte moet dus worden geleverd door een warmteleverancier en niet worden opgewekt/geleverd door de aanvrager.

Wat moet er staan in de overeenkomst met de warmteleverancier?

In deze overeenkomst moet staan:

  • de huurwoningen(en) die binnen 5 jaar worden aangesloten op het warmtenet;
  • de kosten die door de warmteleverancier worden gerekend voor het aansluiten van de huurwoning(en) op het warmtenet. Zoals de aansluitbijdrage en projectbijdrage.
  • het overzicht van de huurwoning(en) mag u als bijlage toevoegen. Dit overzicht moet ondertekend zijn door uw externe warmteleverancier en uzelf.

Is een intentieovereenkomst met de warmteleverancier voldoende?

Nee, er moet sprake zijn van een definitieve overeenkomst met een warmteleverancier.

Ik heb een overeenkomst met een warmteleverancier. Een deel van het contract is al uitgevoerd, een ander deel niet. Mag ik een aanvraag opsplitsen in een gedeelte dat al is uitgevoerd en een gedeelte dat nog moet worden uitgevoerd?

Het is niet toegestaan om een aanvraag op deze manier op te splitsen. Er mag een aanvraag worden ingediend per overeenkomst met een warmteleverancier.

Kan ik subsidie aanvragen voor huurwoningen die al gebruik maken van een warmtenet en volledig aardgasvrij zijn?

Woningen die voldoen aan de voorwaarden en ná 17 september 2019 aardgasvrij zijn gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Per overeenkomst met een warmteleverancier geldt hiervoor een maximum van € 25.000.

Mag het bedrag van de aansluitkosten op het warmtenet worden geïndexeerd?

Indexatie van dit bedrag is enkel toegestaan tot het moment van indienen. Ook moet dit in de overeenkomst met de warmteleverancier zijn vermeld.

Onze woningen gaan over op All Elektric, met warmtepompen, dus zonder warmtenet. Kan ik SAH-subsidie aanvragen?

Nee, een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor SAH is dat een warmtenet gebruikt moet worden.

Is het bedrag waarover subsidie wordt aangevraagd inclusief of exclusief btw?

Als u de btw niet mag verrekenen met de af te dragen omzetbelasting, mag u subsidie aanvragen over bedragen inclusief btw.

Is er een vast subsidiebedrag voor een woning die van het gas wordt gehaald?

Er is geen sprake van vaste bedragen. De subsidie wordt als volgt berekend: 40% van de inpandige kosten met een maximum van € 1.200 per woning; en 30% van de aansluitkosten met een maximum van € 3.800 per woning.

Het maximale subsidiebedrag per woning is dus € 5.000.

Welke inpandige kosten komen niet in aanmerking?

De SAH geeft geen financiële steun voor de volgende kosten:

  • de aanschaf van het toestel voor een niet-gasgedreven warmtapwater;
  • de aanschaf van het kooktoestel;
  • herstelwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het herstellen van keukentegels;
  • de aanschaf en levering van een pannenset;
  • indirecte kosten zoals bouwplaatskosten, algemene kosten, winst- en risico-kosten, Construction All Risk (CAR)-verzekeringen e.d;
  • kosten voor communicatie met bewoners.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.