Service menu right

SBIR innovatie in opdracht

De kern van het instrument SBIR ('Small Business Innovation Research') is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert SBIR-competities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten. Met een SBIR-competitie kan een opdrachtgever gebruik maken van de innovatiekracht van bedrijven. Iedere SBIR-competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op wisselende onderwerpen. De overheid is daarbij een potentiële afnemer ('launching customer') van de ontwikkelde producten.

Alleen in de periode dat een SBIR-oproep open staat, kunt u daarvoor een offerte aanbieden. Lees meer over de werking van SBIR en over de beoordeling van offertes.

Oproep voor voorstellen innovatiecompetitie gerelateerd aan COVID-19

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt alle aanbestedende diensten uit om concrete voorstellen voor een innovatiecompetitie in te dienen. De voorstellen moeten bijdragen aan het oplossen van (toekomstige) maatschappelijke vraagstukken als gevolg van het coronavirus. Ook voorstellen die aansluiten bij de maatschappelijke uitdagingen uit de Kennis- en Innovatieagenda's 2020-2023 van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid zijn mogelijk.
Raadpleeg de publicatie in de Staatscourant.

Voordelen voor ondernemers

Met SBIR is het mogelijk om – in opdracht van een overheid - R&D van de eigen onderneming verder te brengen. Dat maakt SBIR vooral ook interessant voor kleine innovatieve ondernemers (inclusief start-ups). Wie alle fasen succesvol doorloopt, maakt immers kans om de overheid als klant te krijgen. SBIR staat voor Small Business Innovation Research, maar SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, klein of groot, zolang zij afkomstig zijn uit de EU. SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en fasering van de projecten.

Lees meer over de voordelen van SBIR voor ondernemers.

Voordelen voor overheden

SBIR kan worden ingezet door aanbestedende diensten zoals ministeries, uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden (waterschappen, provincies en gemeenten). SBIR biedt de kans externe marktpartijen in te zetten om oplossingen te vinden voor overheidsuitdagingen.
De SBIR-aanpak verkleint de risico's: de overheid betaalt alleen voor de beste projecten en heeft als sturende klant veel invloed op het eindresultaat. Dit maakt de SBIR anders dan een subsidie of financiering, waarbij het stimuleren van innovatie meer het hoofddoel is.

Lees meer over de voordelen van SBIR voor overheden.

RVO ondersteunt ondernemers en overheden

RVO ondersteunt overheidsdiensten die hun vraagstuk via een SBIR-oproep willen oplossen. Wij adviseren over de mogelijkheden en kunnen het hele SBIR proces organiseren.

RVO zet haar netwerken optimaal in om zo veel mogelijk ondernemers te activeren (via website, social media, nieuwsbrief en door informatiebijeenkomsten). Ondernemers die producten en diensten ontwikkelen binnen SBIR krijgen ondersteuning op maat, zodat er werkende oplossingen komen die de markt op kunnen.

Budget

Elke SBIR oproep heeft zijn eigen budget. Lees meer onder het kopje Overzicht oproepen en projecten.

Offerte(s) indienen

U tekent als bedrijf in op een SBIR-oproep. Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Het traject kent 2 fases waarin u bepaalde stappen moet nemen. Voor beide fases moet u offertes indienen.
 
Lees hoe het offertetraject eruitziet: van het opstellen en het indienen van een offerte tot aan het maken van een eindrapportage.

Overzicht oproepen en projecten

Openstaande oproepen

Overzicht gepubliceerde oproepen

Wilt u weten welke oproepen in het verleden zijn gepubliceerd? Bekijk de overzichtspagina, hier vindt u de oproepen die fase 1 gepasseerd zijn op onderwerp.

Goedgekeurde projecten

Wilt u weten welke projecten per jaar zijn goedgekeurd? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar. Of kijk op het projectenoverzicht 5 Gas SBIR's dat begin 2020 verscheen.
Op de interactieve kaart vindt u een overzicht van de projecten.

SBIR in praktijk

Lees hoe insectenkweker Protix via SBIR en andere ondersteuning via RVO.nl een bijdrage levert aan een duurzamere voedselproductie, door eiwitten uit zelfgekweekte insecten te halen en daar voedsel voor dieren van maakt. Of bekijk de film over Protix:

Duurzame voedselproductie bij insectenkweker Protix

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.