Service menu right

SBIR Offertes indienen

U tekent als bedrijf in op een SBIR-oproep. Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Lees hier hoe u offertes indient en rapportages maakt.

Offerte(s) indienen

Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Het traject kent 2 fases. Voor beide fases moet u offertes indienen. Met uw offerte stuurt u een aantal bijlagen mee. U vindt het offerteformulier en de benodigde documenten voor de bijlagen op mijn.rvo.nl.

Een offerte bestaat uit:

 • een ingevuld en ondertekend SBIR-formulier
 • een projectplan
 • een managementsamenvatting (apart bijvoegen bij fase 1)

Werkt u met een intermediair die voor u een voorstel indient? Dan stuurt u ook een machtiging van u aan de intermediair mee.

Direct regelen

Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek naar innovatie 

U dient een offerte in voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

 • het formulier Aanbieding SBIR-offerte (doc)
 • het Model Projectplan fase 1 (pdf)

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen naar sbir@rvo.nl.

Fase 2: Ontwikkeling van de innovatie

U dient een offerte in voor het ontwikkelen van de innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

 • het formulier Aanbieding SBIR-offerte (doc)
 • het Model Projectplan fase 2 (pdf)
 • het Model Businessplan fase 2 (pdf)

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen naar sbir@rvo.nl.

Instructie indienen offerte

Meer over het indienen van een offerte leest u in de SBIR-handleiding voor ondernemers (pdf).

Na uw offerte(s)

Na het indienen van uw offerte(s) krijgt u binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging per mail. Uitslag over de beoordeling van fase-1-voorstellen volgt meestal binnen 8 weken na sluiting van de SBIR.

Iedere SBIR heeft een eigen beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

 • impact op het maatschappelijke probleem
 • technische haalbaarheid
 • economisch perspectief

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten. De best beoordeelde projecten boven de kwaliteitsdrempel en binnen het beschikbare budget krijgen een opdracht.

Rapportages indienen

 

Voor beide SBIR-fases dient u een rapportage in. U stuurt met deze rapportage een aantal bijlagen mee. Op mijn.rvo.nl vindt u een format voor de eindrapportages en een paar bijlagen. U stuurt alles naar sbir@rvo.nl.

Direct regelen

Fase 1: Eindrapportage

Als de opdracht u wordt gegund, voert u het haalbaarheidsonderzoek uit. Aan het eind dient u een rapport in. Daarin beschrijft u de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de conclusies die hieruit komen voor een vervolgtraject. U stelt het rapport op volgens het Format SBIR eindrapport fase 1 (pdf).

Fase 2: Rapportages en demonstratie

Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscommissie adviseert ook in deze fase de opdrachtgever. Die besluit vervolgens welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie. Aan het eind van SBIR-fase 2 levert u het volgende op:

 • een eindrapportage
 • een demonstratie van een getest product, dienst of proces
 • een openbare samenvatting volgens het SBIR Format Openbare samenvatting project eind fase 2 (pdf)

Gebruik voor de eindrapportage het Format SBIR eindrapport fase 2 (pdf). Op aanvraag stelt u de volgende (achterliggende) documentatie beschikbaar om in te zien:

 • een (technische) specificatie van het product of een beschrijving van de dienst
 • een testprotocol
 • een productieplan (plan voor de uitvoering van de dienst)
 • technische documentatie
 • het geactualiseerde businessplan

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.