SBIR Offertes indienen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SBIR Offertes indienen

18-03-2021

U tekent als bedrijf in op een SBIR-oproep. Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Lees hier hoe u offertes indient en rapportages maakt.

Offerte(s) indienen

Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Het traject kent 2 fases. Voor beide fases moet u offertes indienen. Met uw offerte stuurt u een aantal bijlagen mee. U vindt het offerteformulier en de benodigde documenten voor de bijlagen op mijn.rvo.nl.

Een offerte bestaat uit:

 • een ingevuld en ondertekend SBIR-formulier
 • een projectplan
 • een managementsamenvatting (apart bijvoegen bij fase 1)
  De management samenvatting staat in het projectplan. We vragen u om de management samenvatting ook aan te leveren als apart document (PDF of Word-bestand). Dit heeft te maken met de beoordeling, meer informatie hierover leest u in de SBIR handleiding (hieronder te downloaden).

Werkt u met een intermediair die voor u een voorstel indient? Dan stuurt u ook een machtiging van u aan de intermediair mee.

Direct regelen

Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek naar innovatie 

U dient een offerte in voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

 • het formulier Aanbieding SBIR-offerte (doc)
 • het Model Projectplan fase 1 (pdf)

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen naar sbir@rvo.nl.

Fase 2: Ontwikkeling van de innovatie

U dient een offerte in voor het ontwikkelen van de innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

 • het formulier Aanbieding SBIR-offerte (doc)
 • het Model Projectplan fase 2 (pdf)
 • het Model Businessplan fase 2 (pdf)

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen naar sbir@rvo.nl.

Fase 3: Commercialisatie van de innovatie

In fase 3 (eindfase) werkt de ondernemer aan de commercialisatie van zijn innovatie. De aanbestedende dienst bereidt in deze fase een eventuele inkoop voor. RVO heeft in deze eindfase geen rol.

Instructie indienen offerte

Meer over het indienen van een offerte leest u in de SBIR-handleiding voor ondernemers (pdf).

Na uw offerte(s)

Na het indienen van uw offerte(s) krijgt u binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging per mail. Uitslag over de beoordeling van fase-1-voorstellen volgt meestal binnen 8 weken na sluiting van de SBIR.

Iedere SBIR heeft een eigen beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

 • impact op het maatschappelijke probleem
 • technische haalbaarheid
 • economisch perspectief

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten. De best beoordeelde projecten boven de kwaliteitsdrempel en binnen het beschikbare budget krijgen een opdracht.

Rapportages indienen

Voor beide SBIR-fases dient u een rapportage in. U stuurt met deze rapportage een aantal bijlagen mee. Op mijn.rvo.nl vindt u een format voor de eindrapportages en een paar bijlagen. U stuurt alles naar sbir@rvo.nl.

Direct regelen

Fase 1: Eindrapportage

Als de opdracht u wordt gegund, voert u het haalbaarheidsonderzoek uit. Aan het eind dient u een rapport in. Daarin beschrijft u de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de conclusies die hieruit komen voor een vervolgtraject. U stelt het rapport op volgens het Format SBIR eindrapport fase 1 (pdf).

Fase 2: Rapportages en demonstratie

Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscommissie adviseert ook in deze fase de opdrachtgever. Die besluit vervolgens welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie. Aan het eind van SBIR-fase 2 levert u het volgende op:

 • een eindrapportage
 • een demonstratie van een getest product, dienst of proces
 • een openbare samenvatting volgens het SBIR Format Openbare samenvatting project eind fase 2 (pdf)

Gebruik voor de eindrapportage het Format SBIR eindrapport fase 2 (pdf). Op aanvraag stelt u de volgende (achterliggende) documentatie beschikbaar om in te zien:

 • een (technische) specificatie van het product of een beschrijving van de dienst
 • een testprotocol
 • een productieplan (plan voor de uitvoering van de dienst)
 • technische documentatie
 • het geactualiseerde businessplan

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.